Ústav termomechaniky mezi třemi nejčastěji patentujícími veřejnými výzkumnými institucemi

Portál kurzy.cz informoval o výsledcích Českého statistického úřadu, podle kterých jsou v České republice pouze tři veřejné výzkumné instituce, které v posledních 10 letech obdržely patent Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) každý rok. Jedná se o Fyzikální ústav AV ČR, Ústav termomechaniky AV ČR a Výzkumný ústav zemědělské techniky. Od roku 2014 získaly všechny veřejné výzkumné instituce dohromady 475 patentů ÚPV, přičemž lídrem je Fyzikální ústav AV ČR s 57 patenty. Ústavu termomechaniky bylo od r. 2014 uděleno celkem 17 patentů, z nichž 6 je stále platnými dokumenty.

Celý článek na portálu kurzy.cz