Ústav termomechaniky členem programu Joint Program Fuel Cells and Hydrogen organizace EERA

Dne 11. května 2021 byl Ústav termomechaniky AV ČR na zasedání řídícího výboru programu Fuel Cells and Hydrogen (JP FCH) mezinárodní organizace EERA (European Energy Research Alliance) přijat za člena programu. Program JP FCH přispívá k plánování výzkumné agendy v oblasti vodíkových palivových článků, elektrolyzérů a vodíkového hospodářství a jeho cílem je posílit evropskou spolupráci mezi akademickými a výzkumnými organizacemi.

Členové programu JP FCH se podílejí na základním a aplikovaném výzkumu v oboru. Vytvářejí technologické předpoklady, které umožní v budoucnu změnit globální energetické koncepci a nasměrovat ji k vodíkovým technologiím. Ústav termomechaniky AV ČR se v rámci programu JP FCH bude podílet na aktivitách pracovní skupiny pro katalytické vrstvy a elektrody, konkrétně výzkumem aerosolové syntézy nanočástic a jejich depozice do katalytických vrstev vodíkového palivového článku. Tento výzkum je rozvíjen v Oddělení elektrotechniky a elektrofyziky.