Ústav termomechaniky AV ČR držitelem ocenění HR Excellence in Research Award

Dne 14. července 2021 udělila Evropská komise Ústavu termomechaniky AV ČR prestižní ocenění HR Excellence in Research Award. Toto ocenění se uděluje výzkumným organizacím v Evropské unii za excelenci v péči o lidské zdroje ve vědeckém prostředí. Organizace s oceněním HR Excellence in Research Award je pro výzkumníky zárukou evropského standardu péče o zaměstnance, otevřenosti a transparentnosti výběrových řízení a kvality pracovního prostředí.

Ústav termomechaniky AV ČR  se 29. ledna 2020 přihlásil k principům Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Od té doby 15členný tým výzkumných a adminstrativních pracovníků ústavu zanalyzoval a vyhodnotil nedostatky v oblasti řízení lidských zdrojů a připravil plán opatření k jejich odstranění. Tento plán byl hodnotiteli Evropské komise jednomyslně přijat bez dalších výhrad a Ústav termomechaniky AV ČR tak může po dobu dvou let užívat logo ocenění HR Excellence in Research Award. Během těchto dvou let musí ústav úspěšně zavést navržená opatření a následně připravit aktualizovanou analýzu stavu řízení lidských zdrojů.

Zpráva na webu Věda a výzkum

 

 

HR Award logo