Úspěch konsorcia Brain4Industry ve výzvě evropského programu Digitální Evropa

Konsorcium Brain4Industry (B4I), jehož je Ústav termomechaniky AV ČR členem, uspělo v rámci evropské výzvy Programu Digitální Evropa o zařazení do sítě evropských center pro digitální inovace (EDIH). Cílem centra EDIH B4I je pomoci malým a středním podnikům s digitalizací a využitím umělé inteligence ve výrobních procesech. Konkrétně pomůže firmám s transformací směrem k vyšší produktivitě či novým výrobkům díky možnosti využití sdílené výzkumné a vývojové infrastruktury konsorcia B4I zahrnující digitalizaci, digitální audit, aditivní a 3D tiskové technologie a matematické simulace. Lídrem konsorcia B4I je Fyzikální ústav AV ČR, kde se této problematice věnují zejména v centru HiLASE a Národním centru kompetence MATCA. Dalšími členy konsorcia jsou vedle Ústavu termomechaniky AV ČR také vývojové pracoviště CARDAM, Středočeské inovační centrum a vědecko-technologický klastr STAR Research & Innovation Cluster.

Tisková zpráva Ministerstva průmyslu a obchodu
Zpráva Fyzikálního ústavu AV ČR