Studenti programu Otevřená věda zahájili své stáže v Ústavu termomechaniky

Dne 8. – 9. ledna 2024 se v Laboratoři fázových přechodů Ústavu termomechaniky AV ČR uskutečnilo setkání studentů projektu Otevřená věda, v rámci něhož nadaní štředoškoláci absolvují roční stáže na pracovištích Akademie věd ČR. Stážisté si prohlédli vybavení laboratoře, ve které získají své první zkušenosti s výzkumem a kde mohou nastartovat svou budoucí vědeckou kariéru.