Test Fuel Cell

Specialista/specialistka na technologii vodíkového palivového článku – UKONČENO

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR, výběrové řízení na pozici Odborný pracovník výzkumu a vývoje – specialista na technologii vodíkového palivového článku v oddělení Elektrotechniky a elektrofyziky.

Naše referenční číslo: 0049_20_D6

V  Laboratoři elektrofyziky se zabýváme vývojem inovativní metody syntézy kovových nanomateriálů pomocí jiskrového výboje a jejich využitím jako katalyzátorů pro vodíkové palivové články.

Náplň práce:

 • vývoj sestav membrány a elektrod (MEA) pro vodíkový palivový článek;
 • optimalizace depozice katalytických nanomateriálů vyrobených pomocí jiskrového výboje;
 • optimalizace procesu procesu lisování MEA za tepla (hot-pressing);
 • charakterizace katalytických nanomateriálů a MEA pomocí elektrochemických metod (RDE, CV, LSV, ECSA, EIS);
 • programování řízení a automatizace experimentů;
 • vyhodnocování experimentů a příprava vědeckých publikací.

Požadované vzdělání:

 • doktorské (elektrochemie, fyzikální chemie, matematické modelování, fyzikální inženýrství).

Požadované znalosti a schopnosti:

 • zkušenosti s elektrochemickými zdroji elektrické energie (palivové články, baterie);
 • práce v dynamickém mezioborovém týmu;
 • samostatnost, aktivita a kritické myšlení při řešení úloh;
 • povědomí o limitech svých schopností;
 • schopnost a ochota rozvíjet své znalosti a dovednosti;
 • schopnost prezentace a publikování vědeckých výsledků.

Typ pracovního poměru: na dobu určitou 12 měsíců s možností prodloužení na 27 měsíců (doba řešení výzkumného projektu) nebo na dobu neurčitou

Výše úvazku: 1,0

Předpokládané datum nástupu: 1. 6. 2020

Nabízíme: 

 • hrubou mzdu 38 000 – 40 000 Kč v závislosti na kvalitě uchazeče (zkušenosti, bibliometrické údaje) + odměny závislé na výkonnosti a publikování
 • stabilní zázemí, rovné příležitosti;
 • kreativní pracovní prostředí a podporu zkušeného týmu;
 • 5 týdnů dovolené + 5 dnů zdravotního volna;
 • stravenky;
 • dotované jazykové kurzy – angličtina, němčina, francouzština (schvaluje zaměstnavatel);
 • vlastní rekreační zařízení.

Přihlášky se strukturovaným odborným životopisem a kopií dokladů o ukončeném vzdělání zasílejte na emailovou adresu kajprova@nullit.cas.cz, (Marie Kajprová, tel.: 266 053 154). Po skončení výběrového řízení budou uchazeči informováni e-mailem nebo telefonicky.

Datum uzávěrky přihlášek: 30. 4. 2020