Specialista/specialistka na analýzu degradace a stárnutí materiálů – UKONČENO

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR, výběrové řízení na pozici Specialista/specialistka na analýzu degradace a stárnutí materiálů v oddělení Rázy a vlny v tělesech.

Naše referenční číslo: 0067/22_D4

Místo výkonu práce: Plzeň

Náplň práce:

 • analýza degradace a stárnutí materiálů vyvolaných různým typem agresivity prostředí;
 • sběr dat z experimentálních měření a jejich vyhodnocení;
 • vývoj materiálových modelů zahrnujících změny chování materiálů vyvolaných působením agresivních prostředí;
 • spolupráce na kalkulaci poznatků z technologií povrchových úprav pro zvýšení odolnosti proti expanzi degradačních procesů.

Požadované vzdělání:

 • magisterské, aplikovaná mechanika

Požadované znalosti a schopnosti:

 • znalosti v oblasti nelineárních materiálových modelů (sestavení konstitutivních vztahů, zahrnutí vlivu agresivních prostředí na vlastnosti materiálu);
 • zkušenosti s experimentálním stanovením materiálových vlastností a následným zpracováním a interpretací získaných dat;
 • schopnost samostatné práce v dané vědeckovýzkumné oblasti.

Typ pracovního poměru: na dobu určitou 12 měsíců s možností následné změny na dobu neurčitou

Výše úvazku: 0,5

Předpokládané datum nástupu: 16. 1. 2023

Nabízíme: 

 • stabilní zázemí, rovné příležitosti;
 • kreativní pracovní prostředí a podporu zkušeného týmu;
 • 5 týdnů dovolené + 5 dnů zdravotního volna;
 • stravenky;
 • dotované jazykové kurzy – angličtina, němčina, francouzština (schvaluje zaměstnavatel);
 • vlastní rekreační zařízení.

Přihlášky se strukturovaným odborným životopisem a kopií dokladů o ukončeném vzdělání zasílejte na emailovou adresu kajprova@nullit.cas.cz, (Mgr. Marie Kajprová, tel.: 266 053 154). Po ukončení výběrového řízení budou uchazeči o dalším postupu informováni e-mailem nebo telefonicky.

 

Datum uzávěrky přihlášek: 12. 1. 2023