RNDr. MgA. Jan Pech, Ph.D.


Funkce:  Vedoucí laboratoře
Oddělení:  Oddělení D 1 – Dynamika tekutin
Telefon: 266053132
Budova:  Hlavní budova, Dolejškova 1402/5, Praha
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
WoS Researcher ID:
ORCID:
LinkedIn:
ResearchGate:

Vzdělání
2007 Mgr. – Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Matematické a počítačové modelování ve fyzice a technice
   
Zaměstnání
2007 Ústav termomechaniky AV ČR, oddělení termodynamiky
   
Zahraniční stáže
2008-2009 National Taiwan University, Dep. Of Mechanical engineering, Taipei, Taiwan: Unsteady flow dynamics of Pulsatile Jets (6 měs.)

Granty