Oslavy 70. výročí Ústavu termomechaniky ve znamení hudby, energie a historických souvislostí

Ústav termomechaniky oslavil své 70. narozeniny se svými zaměstnanci dne 20. listopadu 2023 ve svých prostorách v Praze. Současní i mnozí bývalí zaměstnanci Ústavu termomechaniky a Ústavu pro elektrotechniku (s nímž se Ústav termomechaniky v roce 2006 sloučil) se společně sešli a za zvuků hudby a poslechu vyprávění o souvislosti historie našich ústavů s historií celé země důstojně oslavili toto významné jubileum. Součástí oslavy byla autogramiáda autorů knihy Ve znamení energie – Dějiny Ústavu termomechaniky a Ústav pro elektrotechniku, která vznikla v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR.