Pobočky a společná pracoviště

Pobočky Ústavu termomechaniky

Odbor mechatroniky

Společné pracoviště s Fakultou strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně

Odbor mechatroniky se zabývá komplexním výzkumem v oblasti mechatroniky a biomechaniky. Sídlí v Brně.

Vedoucí pobočky: doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D.

Centrum energetiky

Společné pracoviště s Fakultou strojního inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze

Centrum se zabývá výzkumem využitelným v energetice, zejména v oblasti termodynamiky, dynamiky tekutin a mechaniky složitých systémů. Sídlí v Praze.

Vedoucí pobočky: prof. Ing. Pavel Šafařík, CSc.

Centrum inteligentních systémů a struktur

Společné pracoviště s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou v Ostravě

Centrum se zabývá výzkumem v oblasti vázaných multifyzikálních problémů, kontaktních problémů a identifikace znečištění atmosféry. Sídlí v Ostravě.

Vedoucí pobočky: prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc.

Společné laboratoře

Laboratoř mechaniky tekutin a termodynamiky

Společné pracoviště s Technickou univerzitou v Liberci

Laboratoř byla zřízena za účelem společného provozování výzkumu v oblasti mechaniky tekutin, interakce tekutin s pružnými tělesy, termodynamiky a sdílení tepla.

Vedoucí laboratoře: Ing. David Šimurda, Ph.D.

Zástupce vedoucího: doc. Ing. Petr Šidlof, Ph.D.

Laboratoř modelování fyzikálních a chemických procesů v atmosféře

Společné pracoviště s Ústavem fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR

Účelem pracoviště je společné modelování fyzikálních a chemických procesů v atmosféře a dalších jevů důležitých pro životní prostředí.

Vedoucí laboratoře: prof. RNDr. Zbyněk Jaňour, DrSc.

 

Laboratoř skladování energie

Společné pracoviště s Ústavem chemických procesů AV ČR

Laboratoř je zřízena za účelem společného provozování výzkumu v oblasti skladování tepelné energie.

Vedoucí laboratoře: Ing. Jan Hrubý, CSc.