Založení společné Laboratoře mechaniky tekutin a termodynamiky

Technická univerzita v Liberci a Ústav termomechaniky Akademie věd ČR v rámci nově uzavřené smlouvy o užší spolupráci ve výuce, základním i aplikovaném výzkumu zřídily společnou Laboratoř mechaniky tekutin a termodynamiky.

Vzájemná spolupráce TUL a ÚT AV ČR zintenzivní společný výzkum v oblasti mechaniky tekutin a termodynamiky, numerických simulací proudění, sdílení tepla, interakcí s poddajnými tělesy a modelování termofyzikálních vlastností tekutin.

Odkaz na článek