Ochránce/ochránkyně práv zaměstnanců Ústavu termomechaniky AV ČR – UKONČENO

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb., Stanov AV ČR a vnitřního předpisu IN 100/2021 výběrové řízení na pozici Ochránce/ochránkyně práv zaměstnanců Ústavu termomechaniky AV ČR.

Naše referenční číslo: 0061/21

Náplň práce:

Ochránce/ochránkyně práv zaměstnanců:

  • zpracovává podněty zaměstnanců týkající se překážek v pracovních vztazích a procesech, problémů nerovného zacházení, diskriminace, šikany a sexuálního obtěžování, porušování vnitřních předpisů, spokojenosti, motivace a pracovního naplnění zaměstnanců, organizačních problémů,
  • hájí oprávněné zájmy zaměstnanců a navrhuje zaměstnavateli opatření k jejich zajištění a ochraně,
  • napomáhá posilování důvěry mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem.

Požadované vzdělání:

  • vysokoškolské

Požadavky:

  • Prokazatelná trestní bezúhonnost.
  • Profesní zkušenosti s problematikou nerovného zacházení, diskriminace, šikany a sexuálního obtěžování.
  • Znalost ČJ nebo SJ na úrovni rodilého mluvčího.
  • Znalost AJ na úrovni, která umožňuje poskytnout anglicky hovořícím zaměstnancům stejnou úroveň řešení jejich podnětů jako ostatním zaměstnancům.
  • Zkušenosti se specifiky vědeckého prostředí výhodou.
  • Reference na současného a předchozího zaměstnavatele.

Typ pracovního poměru: na dobu určitou 12 měsíců (formou dohody o provedení práce) s možností prodloužení

Předpokládaný rozsah práce: 10 h/měs.

Předpokládané datum nástupu: 1. 1. 2022

Průběh výběrového řízení: Přihlášky se strukturovaným životopisem zasílejte Mgr. M. Kajprové na kajprova@nullit.cas.cz. Ze životopisu musí být zřejmé splnění uvedených požadavků. Úspěšný uchazeč předloží doklad o trestní bezúhonnosti nejpozději do 31. 12. 2021. Výběrová komise posoudí přihlášky a uchazeči splňující požadavky budou pozváni k pohovoru. O výsledku výběru budou uchazeči informováni e-mailem nebo telefonicky.

Datum uzávěrky přihlášek: 10. prosince 2021