RNDr. Jaroslav Novotný, Ph.D.


Funkce: 
Oddělení:  Oddělení D 4 – Rázy a vlny v tělesech
Telefon: 266053973, 266053082
Budova:  Hlavní budova, Dolejškova 1402/5, Praha
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
WoS Researcher ID:
ORCID:
LinkedIn:
ResearchGate:

Granty

2008–2012GA106/08/0403Vývoj a paralelizace metod dekompozice domén a aplikace v nelineární pružnosti a materiáovém inženýrství
2005–2007GA106/05/2731Aplikace adaptivních víceúrovňových metod a metod dekompozice domén v proudění tekutin a nelineární pružnosti
2002–2005IAA2120201Studium struktury úplavů při interakci těles s proudící tekutinou numerickými i optickými experimentálními metodami