Návštěva hejtmanky Středočeského kraje v laboratořích v Novém Kníně

Dne 22. 8. navštívila Aerodynamickou laboratoř v Novém Kníně hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková. Schůzky se účastnili: doc. Ing. Miroslav Chomát, CSc., Ing. Jiří Plešek, CSc., doc. Ing. Martin Luxa, Ph.D., starosta radnice města Nový Knín Ing. Radek Hrubý a hejtmanka Mgr. Petra Pecková, DiS.

Ředitel ústavu, Miroslav Chomát, v krátké prezentaci seznámil paní hejtmanku se zaměřením Ústavu termomechaniky a jeho aktivitami. Poté se paní hejtmanka seznámila s historií a současností výzkumu Aerodynamické laboratoře. Uskutečnila se i diskuze na téma spolupráce se SIC (Středočeské inovační centrum), také se hovořilo o naplňování cílů programu MERIT. Návštěva byla ukončena prohlídkou Laboratoře aerodynamiky prostředí a  Laboratoře vnitřních proudění včetně prohlídky strojovny a přístupné části štoly.