Mezinárodní seminář o termofyzikálních vlastnostech tekutin

Ve dnech 11. a 12. května 2023 se v Ústavu termomechaniky AV ČR uskutečnil mezinárodní seminář „Workshop on Thermophysical Properties and Related Topics“. Jeho cílem bylo prohloubit spolupráci s kolegy z Ruhr-Universität Bochum, Technische Universität Dresden, Technische Universität Chemnitz, VŠCHT v Praze a ČVUT v Praze. Na semináři byly diskutovány nejnovější výsledky experimentálního a teoretického výzkumu v oboru termofyzikálních vlastností vodných směsí, alternativních chladiv, zemního plynu či superkritických směsí CO2.  Akce se zúčastnilo celkem 37 účastníků, z toho 23 ze zahraničí.