prof. Ing. František Maršík, DrSc. (Emeritní pracovník)


Funkce: 
Oddělení:  Oddělení D 2 – Termodynamika
Telefon: 266053823
Budova:  Hlavní budova, Dolejškova 1402/5, Praha
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
WoS Researcher ID: G-8395-2014
ORCID:
LinkedIn:
ResearchGate: www.researchgate.net/profile/Frantisek_Marsik

2019 emeritní vědecký pracovník ÚT AVČR
1999 Prof. - ČVUT, FSI Praha, specializace „termodynamika a mechanika tekutin“
1994 Doc. - Proudění heterogenních směsí s relaxačními procesy
1991 DrSc. - Vliv disipativních procesů na stabilitu napěťových a rychlostních polí v pevných tělesech a tekutinách
1990 vedoucí oddělení termodynamiky
1974 CSc. - Aplikace metod nerovnovážné termodynamiky na proudění stlačitelných tekutin
1967 nastoupil do Ústavu termomechaniky AV ČR
1961 Fakulta jaderné a technické fyziky ČVUT, Praha

Zahraniční stáže

 • 2008 University of Stuttgart (od r. 2008 několik stáží delších než měsíc, série přednášek ), dlouhodobá spolupráce, účast na školení Ph.D. studentů
 • 1989, 1992, 1993 MPI für Strömungsforschung, Göttingen (3, 1, 3 měsíce)
 • 1981, 1982 Université Libre de Bruxelles, Dept. of Physical Chemistry (1, 2 měsíce)
 • 1971 Institute of Heat and Mass Transfer, Minsk (3 měsíce)

Vědecké společnosti

 • 2005–2006 Prezident IAPWS
 • 2010-2022 člen World Concil on Biomechanics (WCB)
 • člen výboru České společnosti pro biomechaniku

Vědecké zaměření

 • Nevratná termodynamika a její aplikace na problémy kinetiky fázového přechodu a termohydrodynamickou stabilitu tekutin a pevných látek.
 • Termodynamická analýza elektrochemických procesů ve vodíkových palivových článcích s ohledem na jejich účinnost.
 • V oblasti biotermodynamiky se zabývá  generací svalové práce, remodelaci kostí, a hemodynamikou kardiovaskulárního systému člověka.
 • V letech 1975 až 1992 se podílel na proudění v lopatkách parních turbin firmy Škoda Power.

Ocenění

 • 2022: Cena prof. Z. P. Bažanta pro inženýrskou mechaniku za rok (Česká společnost pro mechaniku)
 • 2017: Čestná medaile České lékařské společnosti J. E. Purkyně za zásluhy v biomechanice a její aplikace v oblasti pojivových tkání
 • 2014: Čestná medaile Františka Křižíka za zásluhy v technických vědách a aplikaci vědeckých výsledků

Vybrané publikace

Je autorem nebo spoluautorem více než 15 výzkumných zpráv a více než 135 článků, uveřejněných v různých časopisech a konferenčních sbornících.

Knihy

 • František Maršík: Šíření vln a nelineární jevy v disipativních systémech, Vysoká škola báňská-Technická Universita Ostrava, 2014, ISBN 978-80-248-3668-3
 • František Maršík, Ivan Dvořák: Biotermodynamika, Academia Praha, 1998.
 • František Maršík: Termodynamika kontinua,  Academia Praha, 1999.

Vědecké články

 • Maršík, F., Weigand, B., Tomáš, M., Tuček, O., Novotný, P.: On the Efficiency of Electrochemical Devices from the Perspective of Endoreversible Thermodynamics, Journal of Non-Equilibrium Thermodynamics 44(4) (2019) 425–437
 • Maršík, F., Novotný P., Tomáš M.: What Is Entropy – A Generalized Outlook and Application to Living Systems, in book Thermal Physics and Thermal Analysis (2017) 79–108
 • V. Beran, M. Sedláček, Maršík F.: A new bladeless hydraulic turbine, Applied Energy 104 (2013) 978–983
 • Klika V., Maršík F.: A thermodynamic model of bone remodelling: the influence of dynamic loading together with biochemical control, J Musculoskelet Neuronal Interact 2010; 10(3):220-230
 • Klika V., Maršík F.:  Coupling Effect between Mechanical Loading and Chemical Reactions, J. Phys. Chem. B, 113, 14689-14697, 2009.
 • Maršík F. et al.: Remodelling of living bone induced by dynamic loading and drug delivery — Numerical modelling and clinical treatment, Mathematics and Computers in Simulation 80 (2010) 1278-1288
 • Němec T., Maršík F., Mičan O.: The characteristic thickness of polymer electrolyte membrane and the efficiency of fuel cell, Heat Transfer Eng., 30(7), 2009.
 • Maršík F. et al.: Binary Homogeneous Nucleation in Selected Aqueous Vapor Mixtures, J. Sol. Chem., (2008) 37; 1671-1708 DOI:10.1007/s10953-008-9337-4
 • Němec T., Maršík F., Palmer D. A.: Binary nucleation of water and sodium chloride, J. Chem. Phys. 124, 044509, 2006.
 • Maršík F., Mařík I., Klika V.: Chemistry of bone remodelling processes, Locomotor System 12 (1+2), 51-61, 2005.
 • Maršík F., Převorovská S., Brož Z., Štembera V.: Numerical model of the human cardiovascular system - Korotkoff sound simulation, Cardiovascular Engineering: An International Journal 4 (2), 194-199, 2004.
 • Delale C.F., Hrubý J., Maršík F.: Homogeneous Bubble Nucleation in Liquids: The Classical Theory Revised, J. Chem. Phys. 118 (2), 792-806, 2003.
 • Maršík F., Mejsnar J.: The Balance of Entropy Underlying Muscle Performance, J. Noneq. Thermodynamics, 19, 197-216, 1994.

Výuka

Školitel 24 úspěšných Ph.D. studentů.

Přednáška
Properties of open thermodynamic systems as the consequence of their stability
Termodynamika kontinua na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy (1999–2012)
Příklady ke stažení (PDF)
Biotermodynamika na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy 1999–2017, od r. 2018 na FS ČVUT v Praze
Příklady ke stažení (PDF)
Teorie rázu ve viskoelastickém kontinuu

Granty

2013–2016TA03030978Výzkum a vývoj bezprodlevového hydraulického tlumiče
2009–2012GA106/09/1573Optimalizace chemického složení, strukturních charakteristik a mechanických vlastností slitiny NiTi pro biomechanické účely
2009–2009HYTEP
2008–2011GA106/08/0557Materiálové vlastnosti žil a jejich remodelace
2006–20111M06031Materiály a komponenty pro ochranu životního prostředí
2005–2007GA101/05/2536Proudění vodní páry v nerovnovážných podmínkách
2005–2007GA101/05/2537Stabilita smykových proudění s velkými teplotními a hustotními gradienty
2005–20061P05ME726Výzkum dvoufázového proudění a řízení škodlivých emisí
2004–2005GA202/04/1341Generování a distribuce vorticity ve volném proudu plazmatu
2004–20071P04LA214Mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu vlastností vody a vodních směsí - IAPWS
2003–2005GA106/03/1073Využití materiálů s tvarovou pamětí pro náhradu cévních stěn
2003–2005GA106/03/0958Aplikace tkáňové biofluidiky v inovaci biomateriálů
2003–2004ME 710Kinetika kondenzace v proudící páře a jejích směsích a vícefázové proudění v CFB kotlích
2002–2004GA101/02/0364Proudění vodní páry s příměsemi plynů a pevných částí
2000–2004IBS2076003Potlačení vzniku a účinků kavitace v hydrodynamických strojích
1999–2001GA101/99/0059Stabilita a bistabilita proudění s vírovými strukturami
1999–2001GA101/99/0625Proudění stlačitelné tekutiny s interakcí homogenní a heterogenní kondenzace