Ing. Ján Kopačka, Ph.D.


Funkce: 
Oddělení:  Oddělení D 4 – Rázy a vlny v tělesech
Telefon: 266052835
Budova:  Hlavní budova, Dolejškova 1402/5, Praha
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
WoS Researcher ID: G-7841-2014
ORCID: http://www.orcid.org/0000-0002-2975-8347
LinkedIn: Linkedin
ResearchGate: www.researchgate.net/profile/Jan_Kopacka

Vzdělání
2010 − 2018: Doktorské studium na Fakultě strojní, ČVUT v Praze, obor Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí
2004 − 2010: Magisterské studium na Fakultě strojní, ČVUT v Praze, obor Inženýrská mechanika a mechatronika
2000 − 2004: Střední průmyslová škola strojní, VOŠ, SPŠ a OV Čáslav, obor Mechatronika

Zahraniční pobyty
říjen 2018 − březen 2019: Výzkumné středisko pro leteckou mechaniku, Coloradská univerzita v Boulderu, Colorado, USA (6 měsíců)
duben 2016: Ústav strukturální mechaniky, Stuttgartská univerzita, Německo (1 měsíc)

Ocenění
2018: Babuškova cena (1. místo v kategorii disertačních prácí)
2010: Babuškova cena (1. místo v kategorii diplomových prací)

Pracovní zkušenosti
2021 − nyní: Vedoucí laboratoře výpočetní mechaniky těles D4 ÚT AV ČR
2021 − nyní: Akademický pracovník na Ústavu mechaniky a materiálů Fakulty dopravní ČVUT v Praze
2021 − nyní: Konzultant ve FEM Consulting, s. r. o.
2013 − 2021: Vědecký pracovník ve Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii
2010 − 2012: Výpočtář ve VAMET s.r.o.
2009 − nyní: Vědecký pracovník v Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i.

Členství ve vědeckých společnostech
Česká společnost pro mechaniku

Účast na projektech

2022 − 2025: 101073250 − HORIZON-MSCA-2021-DN-01 - Nová generace elektrických strojů umožněná aditivní výrobou
2020 − 2022: TN01000024 − Národní centrum kompetence – Kybernetika a umělá inteligence
2016 − 2022: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15 003/0000493 − Centre of Excellence for Nonlinear Dynamic Behaviour of Advanced Materials in Engineering
2019 − 2021: GA19-14237S − Studium nelineární interakce elastických vln a materiálu s trhlinou
2019 − 2021: GA19-04956S − Dynamika a nelineární chování pokročilých kompozitních struktur; modelování a optimalizace
2019 − 2021: TF06000020 − Transfer inteligentních a inovativních technologií tlumení pro potlačení vibrací a hluku železničních tichých kol a silentbloků motoru automobilů
2019 − 2020: GA19-02288J − Robustní metody redukce-řádu modelu pro úlohy interakce poddajných těles s tekutinou
2019 − 2020: TN01000024 − Národní centrum kompetence – Kybernetika a umělá inteligence
2012 − 2020: TE01020075 − Centrum kompetence - Strojírenská výrobní technika
2016 − 2018: GA16-03823S − Homogenizace a víceškálové počítačové modelování proudění a nelineárních interakcí v porézních inteligentních prostředích
2012 − 2016: GAP101/12/2315 − Modelování šíření akustických vln v silně heterogenních prostředích; víceškálové numerické a analytické přístupy
2009 − 2013: GA101/09/1630 − Numerické řešení stacionárních a nestacionárních problémů dispersního šíření vln v mechanických systémech na různých úrovních
2010 − 2012: GPP101/10/P376 − Studium disperzních vlastností metody konečných prvků v problémech šíření elastických vln
2010 − 2012: ME10114: Numerické řešení rázových kontaktních úloh v nelineární konečnoprvkové analýze
2007 − 2011: GA101/07/1471 − Modelování šíření vln v tělesech a heterogenních prostředí s uvažováním lineárních, nelinárních a víceškálových jevů metodou konečných prvků

Vybrané publikace

ResearcherID: G-7841-2014
ORCID ID: 0000-0002-2975-8347
Scopus Author ID: 53866563700
Google scholar

Impaktované publikace
J. Novotný, J. Kopačka, O. Ježek, and M. Čertíková, Topology optimization in engineering - the SIMP method and filtering techniques with industrial application, in Applications of mathematics, 2022 (submitted).

P. Šulc, J. Kopačka, L. Pešek, and V. Bula, Hyperelastic proportional damping for numerical non-conservative dynamic models of hard rubbers under large deformations, in International Journal of Non-Linear Mechanics, vol. 137, p. 103823, 2021, doi: 10.1016/j.ijnonlinmec.2021.103823

R. Kolman, J. Kopačka, J. A. González, S. S. Cho, and K. C. Park, Bi-penalty stabilized technique with predictor–corrector time scheme for contact-impact problems of elastic bars, in Mathematics and Computers in Simulation, vol. 189, pp. 305–324, 2021, doi: 10.1016/j.matcom.2021.03.023

J. A. González, J. Kopačka, R. Kolman, and K. Park, Partitioned formulation of contact‐impact problems with stabilized contact constraints and reciprocal mass matrices, in Int. J. Numer. Methods Eng, vol. 122, no. 17, pp. 4609–4636, 2021, doi: 10.1002/nme.6739

J. A. González, J. Kopačka, R. Kolman, S. S. Cho, and K. C. Park, Inverse mass matrix for isogeometric explicit transient analysis via the method of localized Lagrange multipliers: Inverse mass matrix for IGA via the method of LLMs, in Int. J. Numer. Methods Eng, vol. 117, no. 9, pp. 939–966, 2019, doi: 10.1002/nme.5986

J. Kopačka, A. Tkachuk, D. Gabriel, R. Kolman, M. Bischoff, J. Plešek, On stability and reflection-transmission analysis of the bipenalty method in contact-impact problems: a one-dimensional, homogeneous case study, in Int. J. Numer. Methods Eng., p, 1-25, 2017, doi: 10.1002/nme,5712

R. Kolman, M. Okrouhlík, A. Berezovski, D. Gabriel, J. Kopačka, J. Plešek, B-spline based finite element method in one-dimensional discontinuous elastic wave propagation, in Applied Mathematical Modelling, vol. 46, p. 382-395, 2017, doi: 10.1016/j.apm.2017.01.077

J. Kopačka, D. Gabriel, J. Plešek, M. Ulbin, Assessment of methods for computing the closest point projection, penetration and gap functions in contact problems, in Int. J. Numer. Methods Eng., vol. 105, no. 11, p. 803-833, 2015, doi: 10.1002/nme.4994.

R. Kolman, S. V. Sorokin, B. Bastl, J. Kopačka, J. Plešek, Isogeometric analysis of free vibration of simple shaped elastic samples, in Journal of the Acoustical Society of America, vol. 137, no. 4, p. 2089-2100, 2015, doi: 10.1121/1.4916199.

Kapitoly v knihách
J.Kopačka, D. Gabriel, R. Kolman, J. Plešek, A large deformation frictionless contact treatment in NURBS-based isogeometric analysis, in series Computational and Experimental Methods in Structures - Advances in computational coupling and contact mechanics, publisher. World Scientific, p. 416, 2018, ISBN: 978-1-78634-479-3, doi: 10.1142/9781786344786_0003

Publikace
J.Kopačka, D. Gabriel, R. Kolman, J. Plešek, A symmetry preserving contact treatment in isogeometric analysis, in Proceedings of the 7th GACM Colloquium on Computational Mechanics for Young Scientists from Academia and Industry, Stuttgart, Germany, October 11-13, 2017. doi: 10.18419/opus-9334 pdf

J.Kopačka, D. Gabriel, R. Kolman, J. Plešek, On the contact pressure oscillations of an isogeometric contact-impact algorithm, in YIC GACM 2015, Aachen, Germany, July 20-22, 2015. pdf

J.Kopačka, D. Gabriel, R. Kolman, J. Plešek, Isogeometric contact analysis: A study of an explicit dynamic contact algorithm, in Proc. Výpočty Konstrukcí Metodou Konečných Prvků 2014, Pilsen, Czech Republic, October 27, 2014. pdf

J. Kopačka, D. Gabriel, J. Plešek, R. Kolman, Influence of mass lumping techniques on contact pressure oscillations in explicit finite element contact-impact algorithm based on isogeometric analysis with NURBS, in Proc. SVCS International Symposium on Stability, Vibration, and Control of Machines and Structures, Belgrade, Serbia, July 3-5, 2014. odkaz

J. Kopačka, D. Gabriel, R. Kolman, J. Plešek, M. Ulbin, Studies in numerical stability of explicit contact-impact algorithm to the finite element solution of wave propagation problems, in Proc. 4th ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering, Kos Island, Greece, June 12-14, 2013. pdf

J. Kopačka, R. Kolman, D. Gabriel, J. Plešek, Frictionless contact of elastic bodies: Comparison of treatment in finite element analysis and isogeometric analysis, in Proc. Engineering Mechanics 2012, Svratka, Czech Republic, May 14-17, 2012. pdf

J. Kopačka, D. Gabriel, J. Plešek, M. Ulbin, Utilising optimization methods for computing of normal vector to contact surface, in Proc. Engineering Mechanics 2010, Svratka, Czech Republic, May 10-13, 2010. pdf

Postery
J.Kopačka, D. Gabriel, R. Kolman, J. Plešek, Performance and implementation aspects of an isogeometric mortar-based contact algorithm, in MKP 2015, Prague, Czech Republic, November 26, 2015. pdf

J.Kopačka, D. Gabriel, R. Kolman, J. Plešek, On the contact pressure oscillations of an isogeometric contact-impact algorithm, in AC.CES 2015, Aachen, Germany, July 23-24, 2015. pdf

J.Kopačka, D. Gabriel, J. Plešek, M. Ulbin, Computation of the distance between a point and a quadratic surface with application in contact mechanics, in EUROMECH Colloquium 540, Advanced Modelling of Wave Propagation in Solids, Prague, Czech Republic, October 1-3, 2012. pdf
Disertační práce
J. Kopačka, Efficient and robust numerical solution of contact problems by the finite element method, Disertační práce, 2018. pdf

Diplomová práce
J. Kopačka, Assessment of numerical procedures for determination of the penalty function in contact problems, Diplomová práce, 2010. pdf

Granty