Konsorcium Brain4Industry vítězem národního kola výzvy EDIH

Konsorcium Brain4Industry (B4I), jehož je Ústav termomechaniky ČR členem, se bude jako zástupce ČR ucházet o zařazení do sítě evropských center digitální inovace (EDIH). Brain4Industry se zaměřuje na digitalizaci malých a středních podniků a využití umělé inteligence ve výrobních procesech. V národním kole výzvy EDIH (European Digital Innovation Hubs) Ministerstva průmyslu a obchodu ČR patřil mezi vítěze.

Lídrem konsorcia B4I je Fyzikální ústavu AV ČR, kde se této problematice věnují zejména v centru HiLASE a Národním centru kompetence MATCA. Dalšími členy konsorcia jsou vedle Ústavu termomechaniky AV ČR také vývojové pracoviště CARDAM, Středočeské inovační centrum a vědecko-technologický klastr STAR Research & Innovation Cluster.

Celý článek