Jak nadchnout středoškoláky pro matematické modelování – přednášky D. Celného na Gymnáziu Teplice

Matematické modelování patří vedle experimentu mezi pilíře vědeckého bádání. Nejen proto má smysl jeho význam popularizovat u studentů již na středoškolském stupni. David Celný z Oddělení termodynamiky se tohoto úkolu zhostil 15. března 2024 sérií třech přednášek na Gymnáziu Teplice, na kterém kdysi sám studoval. Zaměřil se na využití matematického modelování při výzkumu kapek, díky kterému lze například zvyšovat přesnost předpovědi počasí nebo účinnost turbín v tepelných elektrárnách.

Text: P. Zima