O Národním centru pro energetiku v časopise Jaderná energie 2/2020

Časopis Jaderná energie vydávaný Centrem výzkumu Řež, s.r.o., ve svém přehledovém článku s názvem „Národní centrum pro energetiku“ z čísla 2/2020 přibližuje význam a úspěšnost Národního centra pro energetiku, jehož členem je také Ústav termomechaniky AV ČR. Centrum je národním centrem kompetence v programu Technologické agentury ČR „Národní centra kompetence“ zaměřeném na podporu dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou a průmyslovou sférou. Je tvořeno 24členným konsorciem firem a výzkumných organizací, které tvoří páteř výzkumného úsilí pro českou energetiku. Tento projekt TA ČR vyhodnotil jako nejlepší ze všech, které se do programu přihlásily.

Národní centrum pro energetiku je zaměřeno na nové technologie vedoucí ke zvýšení účinnosti, bezpečnosti a spolehlivosti stávajících energetických celků, účinnému nasazení a provozu decentralizovaných zdrojů energie, využití alternativních paliv pro zajištění surovinové nezávislosti a energetické soběstačnosti ČR a zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti energetických sítí.

Jednotlivé dílčí projekty Národního centra pro energetiku a jejich výsledky budou prezentovány  v dalších číslech časopisu.

Celý text