Ing. Igor Zolotarev, CSc.


Oddělení:  Oddělení D 3 – Dynamika a vibrace
Telefon: +420 266 053 149
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
Publons (ResearcherID):
LinkedIn:
ResearchGate:

Granty

2013–2016GA13-10527SAnalýza subsonického flutteru elasticky uložených profilů s využitím interferometrie a CFD
2009–2012GA101/09/1522Experimentální výzkum nestacionárních proudových polí v okolí kmitajícího profilu křídla s aplikacemi v aeroelasticitě
2001–2004IAA2076101Vlastní kmitání a stabilita skořepin v interakci s proudící tekutinou