Ing. Igor Zolotarev, CSc.


Funkce: 
Oddělení:  Oddělení D 3 – Dynamika a vibrace
Telefon: 266053149
Budova:  Hlavní budova, Dolejškova 1402/5, Praha
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
WoS Researcher ID:
ORCID:
LinkedIn:
ResearchGate:

Granty

2021–2023EG20_321/0023673Vývoj optimalizované konstrukce a zajištění opakované linkové výroby modulárního systémového rozváděče pro použití v těžkých podmínkách se snížením rizik seizmického i nárazového ohrožení pro zabezpečení spolehlivosti kritické infrastruktury
2013–2016GA13-10527SAnalýza subsonického flutteru elasticky uložených profilů s využitím interferometrie a CFD
2009–2012GA101/09/1522Experimentální výzkum nestacionárních proudových polí v okolí kmitajícího profilu křídla s aplikacemi v aeroelasticitě
2001–2004IAA2076101Vlastní kmitání a stabilita skořepin v interakci s proudící tekutinou