Hlavní manažer(ka) projektu OP JAK – Špičkový výzkum

Vypisujeme výběrové řízení na pozici hlavního manažera/hlavní manažerky projektu OP JAK – Špičkový výzkum. Projekt Feroické multifunkcionality (FerrMion) je projektem konsorcia sestávajícího se ze tří ústavů AV ČR a dvou vysokých škol, s cílem provádět základní a aplikačně orientovaný výzkum v oblasti pokročilých materiálů a na nich založených technologií. Součástí projektu je vybudování nových, v rámci střední a východní Evropy unikátních laboratoří pro experimentální výzkum pevných látek.

Základní informace

Pracoviště: Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., Praha 8
Doba trvání pracovního poměru: 1 rok, s možností prodloužení na dobu trvání projektu a následného vypořádání (celkem 5 let)
Nástup: dle dohody, preferovaný co nejdříve
Pracovní úvazek: částečný, minimálně však 0,5

Pracovní náplň

 • Koordinace prací na projektu a kontrola souladu průběhu prací s harmonogramem
 • Zajištění hladkého průběhu projektu a vykazování jeho výsledků poskytovateli dotace (MŠMT)
 • Úzká spolupráce s vědeckým týmem projektu a zprostředkování komunikace mezi vědeckým týmem a poskytovatelem dotace, případně dalšími kontrolními orgány
 • Úzká spolupráce s projektovými manažery jednotlivých členů konsorcia a s jejich ekonomickými a administrativními úseky
 • Předkládaní zpráv o realizaci projektu, a to včetně žádostí o platbu a dalších povinných příloh
 • Administrace změnových řízení projektu
 • Řízení činnosti administrativního týmu projektu (finanční a projektoví manažeři jednotlivých členů konsorcia)
 • Koordinace administrace výběrových řízení a veřejných zakázek v rámci projektu a dohled nad jejich průběhem
 • Podpora při přípravě mezinárodních grantových přihlášek vyplývajících z řešení projektu a při přípravě patentových přihlášek a komercializaci výzkumu
 • Zajištění publicity projektu, organizace workshopů, popularizačních aktivit a zasedání Mezinárodního poradního sboru projektu
 • Poskytování součinnosti v případě kontrol/auditů projektu
 • Mentoring administrativního pracovníka ústavu

 

Požadujeme

 • Vysokoškolské vzdělání (minimálně Bc.), ekonomický obor vzdělání výhodou
 • Znalost angličtiny na úrovni minimálně B2, schopnost komunikovat se zástupci zahraničních vědeckých institucí a členy Mezinárodního poradního sboru projektu
 • Zkušenost s administrací projektů odpovídajícího rozsahu, orientace v právních předpisech a v problematice výběrových řízení a veřejných zakázek
 • Výhodou: znalost akademického prostředí a zkušenosti s administrativou v oblasti vědy a výzkumu
 • Pokročilá znalost práce na PC, výhodou je znalost informačních systémů poskytovatelů dotací (např. ISKP21+)
 • Komunikativnost, doložitelná zkušenost s vedením týmů
 • Samostatnost, zodpovědnost, proaktivní přístup k řešení problémů

 

Nabízíme

 • Zajímavou práci v atraktivním prostředí špičkového základního výzkumu
 • Možnost další spolupráce po skončení projektu v případě oboustranného zájmu
 • Zaměstnanecké výhody viz https://www.it.cas.cz/zamestnanecke-vyhody/

 

Jak se přihlásit

Strukturovaný životopis zasílejte do 27. prosince 2023 na adresu zimap@nullit.cas.cz (Patrik Zima).