Doc. Ing. Hanuš Seiner, Ph.D., DSc. mezi 10 vědci, kteří v letošním roce získali prestižní titul doktora věd

Diplomy doktora věd (DSc.) převzalo z rukou předsedkyně Akademie věd Evy Zažímalové dne 29. září 2021 deset vědeckých osobností. Jednou z nich byl i doc. Ing. Hanuš Seiner, Ph.D., DSc. z Oddělení ultrazvukových metod Ústavu termomechaniky AV ČR.

Disertační práci „Mechanical Properties of Advanced Metallic Materials Studied by Laser-Ultrasonic Methods“ obhájil před komisí Aplikovaná a teoretická mechanika. Disertace se týká výzkumu mechanických vlastností pokročilých kovových materiálů pomocí vhodně propojených laserových a ultrazvukových metod. Vyvinutá originální metodika umožnuje získat obecně až 21 materiálových konstant změřených na mikrovzorcích materiálu buzených ultrazvukem a jejich vibrační odezvou měřenou laserovými snímači. Frekvenčně-modální analýzou se identifikuje řádově až 100 vlastních frekvencí, útlumů a tvarů kmitání těchto vzorků, z nichž se pak matematickými metodami určují hledané materiálové konstanty. Výsledky přinášejí zásadní, nové poznatky o mechanických vlastnostech různorodých materiálů a najdou uplatnění ve fyzice a v materiálovém inženýrství.

Tisková zpráva