prof. Ing. Hanuš Seiner, Ph.D. DSc.


Funkce:  Vedoucí oddělení
Oddělení:  Oddělení D 5 – Ultrazvukové metody
Telefon: 266053672
Budova:  Hlavní budova, Dolejškova 1402/5, Praha
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
WoS Researcher ID: G-9759-2014
ORCID: http://www.orcid.org/0000-0002-1151-7270
LinkedIn:
ResearchGate:

Narozen v r. 1981 v Pardubicích.

2004 - titul Ing., Katedra materiálů, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT
2008 - titul Ph.D.., Katedra materiálů, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT
2016 - titul docent v oboru Aplikovaná fyzika, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT
2021 - titul doktor věd (DSc.) v oboru Teoretická a aplikovaná mechanika, Akademie věd ČR
2022 - titul profesor v oboru Fyzikální a materiálové inženýrství, ČVUT

od roku 2003 zaměstnancem ÚT
2011 - 2018 zástupcem vedoucího Oddělení ultrazvukových metod
od roku 2018 vedoucím Oddělení ultrazvukových metod
od roku 2022 vedoucím Sekce mechaniky pevných látek

Zahraniční stáže:
2006 - TTU Tallinn, Estonsko (2 týdny)
2007 - Oxford University, Velká Británie (1 měsíc)
2013 - Leibnizův ústav fyziky pevných látek, IFW Drážďany, Německo (6 týdnů)
2017/2018 - University of Minnesota, USA (10 měsíců, Fulbrightovo stipendium)

Ocenění:
1999 - Cena Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského
2014 a 2016 - Cena společnosti Crytur (jako vedoucí oceněných studentských prací)
2016 - Prémie Otto Wichterleho
2017 - Fulbrightovo stipendium

Vybrané publikace

(plný senzam publikací včetně citačních ohlasů je na ResearcherID)

1. Straka, L., Heczko, O., Seiner, H., Lanska, N., Drahokoupil, J., Soroka, A., Fähler, S., Hänninen, H., Sozinov, A. Highly mobile twinned interface in 10 M modulated Ni-Mn-Ga martensite: Analysis beyond the tetragonal approximation of lattice (2011) Acta Materialia, 59 (20), pp. 7450-7463.

2. Heczko, O., Straka, L., Seiner, H. Different microstructures of mobile twin boundaries in 10 M modulated Ni-Mn-Ga martensite (2013) Acta Materialia, 61 (2), pp. 622-631.

3. Straka, L., Soroka, A., Seiner, H., Hänninen, H., Sozinov, A. Temperature dependence of twinning stress of Type i and Type II twins in 10M modulated Ni-Mn-Ga martensite (2012) Scripta Materialia, 67 (1), pp. 25-28.

4. Sedlák, P., Seiner, H., Zídek, J., Janovská, M., Landa, M. Determination of All 21 Independent Elastic Coefficients of Generally Anisotropic Solids by Resonant Ultrasound Spectroscopy: Benchmark Examples (2014) Experimental Mechanics, 54 (6), pp. 1073-1085.

5. Seiner, H., Straka, L., Heczko, O. A microstructural model of motion of macro-twin interfaces in Ni-Mn-Ga 10 M martensite (2014) Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 64 (1), pp. 198-211.

6. Kabla, M., Seiner, H., Musilova, M., Landa, M., Shilo, D. The relationships between sputter deposition conditions, grain size, and phase transformation temperatures in NiTi thin films (2014) Acta Materialia, 70, pp. 79-91.

7. Šittner, P., Sedlák, P., Seiner, H., Sedmák, P., Pilch, J., Delville, R., Heller, L., Kadeřávek, L. On the coupling between martensitic transformation and plasticity in NiTi: Experiments and continuum based modelling (2018) Progress in Materials Science, 98, pp. 249-298.

8. Seiner, H., Plucinsky, P., Dabade, V., Benešová, B., James, R.D. Branching of twins in shape memory alloys revisited (2020) Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 141, art. no. 103961.

9. Xu, S., Odaira, T., Sato, S., Xu, X., Omori, T., Harjo, S., Kawasaki, T., Seiner, H., Zoubková, K., Murakami, Y., Kainuma, R. Non-Hookean large elastic deformation in bulk crystalline metals (2022) Nature Communications, 13 (1), art. no. 5307.

10. Seiner, H., Sedlák, P., Frost, M., Šittner, P. Kwinking as the plastic forming mechanism of B19′ NiTi martensite (2023) International Journal of Plasticity, 168, art. no. 103697.

Výuka

Fyzika kovů (Katedra inženýrství pevných látek, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT); 2hod/týden, zimní semestr, předmět určen pro studenty 4.ročníku a doktorandy.
Aplikovaná dynamika kontinua (Katedra materiálů, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT); 2hod/týden, zimní semestr, předmět určen pro studenty 4.ročníku a doktorandy.
Kontinuum ve fyzice pevných látek (Katedra inženýrství pevných látek, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT); 2hod/týden, letní semestr, předmět určen pro studenty 3.ročníku.

 

Granty

2022–2024GA22-13462SFyzikální akustika volných povrchů: od Greenových funkcí ke kvazibalistickým fononům
2021–2023GA21-06613SDvojčatové struktury v materiálech s magnetickou tvarovou pamětí
2020–2022GA20-12624SPokročilá laserově-ultrazvuková charakterizace strukturních přechodů v kovech - analýza mimo platnost předpokladu homogenity
2017–2019GA17-01618SAkustika kapalin v periodických mikroarchitekturách
2017–2019GA17-13573SKovové materiály s řízenou vnitřní architekturou
2014–201614-15264SExperimentálně podložené multiškálové modelování slitin s tvarovou pamětí
2014–2018GA14-36566GMultidisciplinární výzkumné centrum moderních materiálů
2009–2010GP202/09/P164Elasticita martenzitických mikrostruktur