Laboratoř skladování energie

Oddělení:   Oddělení D 2 – Termodynamika
Vedoucí:   Ing. Jozef Kordík, Ph.D.

Laboratoř skladování energie se zabývá studiem vlastností materiálů potřebných k vývoji nových technologií pro skladování energie, zejména tepelné energie. V laboratoři jsou zkoumány procesy fázových, chemických a mechanických změn a procesy transportu tepla a hmoty. Skladování tepelné energie bude v blízké budoucnosti hrát důležitou roli pro vnitřní prostředí budov, které je v současnosti zodpovědné za přibližně 40 % spotřeby primární energie v Evropě. Laboratoř skladování energie je nově založenou laboratoří v rámci spolupráce mezi Ústavem termomechaniky AV ČR, v. v. i., a Ústavem chemických procesů AV ČR, v. v. i.