doc. Ing. Zdeněk Trávníček, CSc.


Oddělení:  Oddělení D 2 – Termodynamika
Telefon: +420 266 053 302
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
Publons (ResearcherID):
LinkedIn:
ResearchGate:

2014            docent, habilitační práce "Neizotermické úplavy a impaktní proudy"
od r. 2008    zástupce vedoucího oddělení Termodynamika
od r. 2004    vedoucí Laboratoře sdílení tepla a hmoty
od r. 1996    Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
1994             CSc., „Coandův efekt užívaný při impaktním sušení”
1985-1995  SVÚSS (Státní výzkumný ústav pro stavbu strojů) Praha Běchovice jako asistent,
                      potom výzkumný pracovník, později vedoucí Laboratoře impaktního sušení
1985             Ing., ČVUT FSI Praha, obor Aplikovaná mechanika

Zahraniční stáže
2000–2001 Johns Hopkins University, Baltimore, USA (5 měsíců)
1998–1999 a 2002–2003 National Taiwan University, Institute of Applied Mechanics, Taiwan R.O.C. (2 roky)
1990              ITTF Kyjev, Ukrajina (2 měsíce, vedoucí Prof. E.P. Dyban)

Recenzent časopisů
AIAA J., Exp. Therm. Fluid Sci., Int. J. Heat Mass Transf., Int. J. Therm. Sci., J. Fluids Eng.– Trans. ASME, J. Fluid Mech.,
J. Mech., Phys. Fluids.

Publikace
více než 260 článků v odborných časopisech a konferenčních sbornících, z toho 49 článků v „impaktovaných” časopisech;
44 výzkumných zpráv a 8 udělených patentů (USA (2), Taiwan R.O.C.(2), ČR (4)).

Citace evidované na ISI Web of Knowledge (bez autocitací) přesahují počet 370.

Vybrané publikace

Nejvýznamnější články v impaktovaných časopisech

 • Z. Trávníček, Z. Broučková, Characterization of Impingement heat/mass transfer to the synthetic jet generated by a biomimetics actuator. Trans. ASME, J. Heat Transfer 141 (2019) 042203-1–042203-9.
 • Z. Trávníček, Z. Broučková, A synthetic jet issuing from a bio-inspired actuator with an oscillating nozzle lip. Trans. ASME, J. Fluids Eng. 140 (2018) 101104-1 – 101104-5.
 • Z. Trávníček, J. Kordík, Energetic efficiencies of synthetic jet actuators: Commentary of the article by Gil and Strzelczyk, Experimental Thermal and Fluid Science 98 (2018) 121–123.
 • J. Kordík, Z. Trávníček, Optimal diameter of nozzles of synthetic jet actuators based on electrodynamic transducers. Experimental Thermal and Fluid Science 86 (2017) 281–294.
 • J. Kordík, Z. Trávníček, V.Timchenko, N.A. Ismail, The predominant effect of stroke length on velocity profiles at the exit of axisymmetric synthetic jet actuators, International Journal of Heat and Fluid Flow 66 (2017) 197–208.
 • Z. Trávníček, Z. Broučková, J. Kordík, T.Vít, Visualization of synthetic jet formation in air. Journal of Visualization 18 (2015) 595–609.
 • Z. Trávníček, T. Vít, Impingement heat/mass transfer to hybrid synthetic jets and other reversible pulsating jets. Int. J. Heat Mass Transfer 85 (2015) 473–487.
 • Z. Trávníček, A.–B. Wang, W.–Y. Tu, Laminar vortex shedding behind a cooled circular cylinder. Exp. Fluids 55 (2014), 1679.
 • Z. Trávníček, Z. Broučková, J. Kordík, Formation criterion for synthetic jets at high Stokes numbers. AIAA J. 50 (2012) 2012–2017.
 • Z. Trávníček, L. Němcová, J. Kordík, V. Tesař, V. Kopecký, Axisymmetric impinging jet excited by a synthetic jet system. Int. J. Heat Mass Transfer 55 (2012) 1279–1290.

Články z posledních významných konferencí

 • Z. Trávníček, Z. Broučková, Experimental study of a biomimetic synthetic jet actuator. 12th European Fluid Mechanics Conference, Vienna, Austria, EFMC12, Sept. 9–13, 2018.
 • Z. Broučková, Z. Trávníček, Natural convection from a pair of cylinders at controlled heating. In: World Conference Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics, (ExHFT-9,Brazil-Iguazu Falls) OC 101, June 12-15, 2017, Iguazu Falls, Brazil.

Patenty

 • Z. Trávníček, Z. Broučková, Způsob a zařízení pro chlazení těles válcového tvaru proudem chladicí tekutiny. Patent č. 306506, 2017.
 • A.-B. Wang, Z. Trávníček, Y.-H. Wang, M.-C. Hsu, Double-acting device for generating of synthetic jets. US Patent, No. US 7527086 B2, May 5, 2009.
 • A.-B. Wang, Z. Trávníček, Y.-H. Wang, M.-C. Hsu, Double-acting device for generating of synthetic jets. Patent Certificate of Taiwan R.O.C. No. I 267 616, 2006/12/01, valid period 2006–2024.
 • A.-B.Wang, Z.Trávníček, C.-H.Lee, Y.-H.Wang, M.-C.Hsu, C.-K.Lee, A.I.Fedorchenko, Micromixer apparatus and method therefor. Patent Certificate of Taiwan R.O.C. No. I 249 431, 2006/02/21, valid period 2006–2025.

Researcher ID: G-7108-2014

Výuka

Vyučující předmětu Experimentální mechanika tekutin (TU Liberec).
Školitel, školitel-specialista a konzultant diplomových a disertačních prací.

Granty

2016–2018GA16-16596SOptimalizace generování pulzujících proudů v mechanice tekutin
2014–201614-08888SŘízení proudových polí pomocí oscilací tekutiny
2011–2013GCP101/11/J019Termoakustický motor
2009–2011GA101/09/1959Pasivní a aktivní řízení proudu v kanálech odstředivého stupně s dopředu zahnutými lopatkami
2008–2012IAA200760801Pulzující proudy pro rízení proudových polí
2005–2009IAA200760504Teplotní řízení úplavu za špatně obtékaným tělesem
2005–2007GA101/05/2681Přenos tepla a hmoty z impaktních pulzujících proudů, které jsou řízeny pomocí velkých koherentních struktur
1999–2001GA101/99/0060Zvyšování transportních součinitelů konvektivních procesů využitím modulovaných tekutinových proudů