doc. Ing. Zdeněk Trávníček, CSc.


Funkce:  Zástupce vedoucího oddělení
Oddělení:  Oddělení D 2 – Termodynamika
Telefon: 266053302
Místnost:  M2507
Budova:  Hlavní budova, Dolejškova 1402/5, Praha
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
Publons (ResearcherID): G-7108-2014
ORCID: http://www.orcid.org/0000-0002-7261-9529
LinkedIn:
ResearchGate:

Odborné zaměření

 • Experimentální mechanika tekutin, sdílení tepla a hmoty.
 • Pasivní a aktivní řízení proudových a teplotních polí. Intenzifikace sdílení při vynucené konvekci.
 • Impaktní, pulzující a syntetizované tekutinové proudy; úplavy.

Vzdělání a zaměstnání

2014             docent, habilitační práce "Neizotermické úplavy a impaktní proudy"
od r. 2008    zástupce vedoucího oddělení Termodynamika
od r. 2004    vedoucí Laboratoře sdílení tepla a hmoty
od r. 1996    Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
1994             CSc., „Coandův efekt užívaný při impaktním sušení”
1985-1995  SVÚSS (Státní výzkumný ústav pro stavbu strojů) Praha Běchovice jako asistent,
potom výzkumný pracovník, později vedoucí Laboratoře impaktního sušení
1985             Ing., ČVUT FSI Praha, obor Aplikovaná mechanika

Zahraniční stáže
2000–2001 Johns Hopkins University, Baltimore, USA (5 měsíců)
1998–1999 a 2002–2003 National Taiwan University, Institute of Applied Mechanics, Taiwan R.O.C. (2 roky)
1990              ITTF Kyjev, Ukrajina (2 měsíce, vedoucí Prof. E.P. Dyban)

Recenzent časopisů
AIAA J., Exp. Therm. Fluid Sci., Int. J. Heat Mass Transf., Int. J. Therm. Sci., J. Fluids Eng.– Trans. ASME, J. Fluid Mech.,
J. Mech., Phys. Fluids.

Publikace
Více než 270 článků v odborných časopisech a konferenčních sbornících, z toho 53 článků v „impaktovaných” časopisech;
44 výzkumných zpráv a 8 udělených patentů (USA (2), Taiwan R.O.C.(2), ČR (4)).

Citace

Více než  500 citací evidovaných na ISI Web of Knowledge (bez autocitací).

 

Vybrané publikace

Nejvýznamnější články v impaktovaných časopisech

 • Z. Trávníček, Z. Antošová, Impingement heat transfer to the synthetic jet issuing from a nozzle with an oscillating cross section. Int. J. Therm. Sci. 153 (2020) 106349.
 • Z. Trávníček, Z. Broučková, Characterization of impingement heat/mass transfer to the synthetic jet generated by a biomimetics actuator. J. Heat Transf. Trans. ASME 141 (2019) 042203-1–042203-9.
 • J. Kordík, Z. Trávníček, Integral quantities of axisymmetric synthetic jets evaluated from a direct jet thrust measurement. Flow Turbul. Combust. 103 (3) (2019) 827–844.
 • Z. Trávníček, Z. Broučková, A synthetic jet issuing from a bio-inspired actuator with an oscillating nozzle lip. J. Fluids Eng. Trans. ASME 140 (2018) 101104-1 – 101104-5.
 • Z. Trávníček, J. Kordík, Energetic efficiencies of synthetic jet actuators: Commentary of the article by Gil and Strzelczyk. Exp. Therm. Fluid Sci. 98 (2018) 121–123.
 • J. Kordík, Z. Trávníček, Optimal diameter of nozzles of synthetic jet actuators based on electrodynamic transducers. Exp. Therm. Fluid Sci. 86 (2017) 281–294.
 • J. Kordík, Z. Trávníček, V.Timchenko, N.A. Ismail, The predominant effect of stroke length on velocity profiles at the exit of axisymmetric synthetic jet actuators. Int. J. Heat Fluid Flow 66 (2017) 197–208.
 • Z. Trávníček, Z. Broučková, J. Kordík, T.Vít, Visualization of synthetic jet formation in air. J. Visual. 18 (2015) 595–609.
 • Z. Trávníček, T. Vít, Impingement heat/mass transfer to hybrid synthetic jets and other reversible pulsating jets. Int. J. Heat Mass Tran. 85 (2015) 473–487.
 • Z. Trávníček, A.–B. Wang, W.–Y. Tu, Laminar vortex shedding behind a cooled circular cylinder. Exp. Fluids 55 (2014), 1679.
 • Z. Trávníček, Z. Broučková, J. Kordík, Formation criterion for synthetic jets at high Stokes numbers. AIAA J. 50 (2012) 2012–2017.
 • Z. Trávníček, L. Němcová, J. Kordík, V. Tesař, V. Kopecký, Axisymmetric impinging jet excited by a synthetic jet system. Int. J. Heat Mass Tran. 55 (2012) 1279–1290.

Články z posledních významných konferencí

 • Z. Trávníček, Z. Broučková, Experimental study of a biomimetic synthetic jet actuator. 12th European Fluid Mechanics Conference, Vienna, Austria, EFMC12, Sept. 9–13, 2018.
 • Z. Broučková, Z. Trávníček, Natural convection from a pair of cylinders at controlled heating. In: World Conference Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics, (ExHFT-9,Brazil-Iguazu Falls) OC 101, June 12-15, 2017, Iguazu Falls, Brazil.

Patenty

 • Z. Trávníček, Z. Broučková, Způsob a zařízení pro chlazení těles válcového tvaru proudem chladicí tekutiny. Patent č. 306506, 2017.
 • A.-B. Wang, Z. Trávníček, Y.-H. Wang, M.-C. Hsu, Double-acting device for generating of synthetic jets. US Patent, No. US 7527086 B2, May 5, 2009.
 • A.-B. Wang, Z. Trávníček, Y.-H. Wang, M.-C. Hsu, Double-acting device for generating of synthetic jets. Patent Certificate of Taiwan R.O.C. No. I 267 616, 2006/12/01, valid period 2006–2024.
 • A.-B.Wang, Z.Trávníček, C.-H.Lee, Y.-H.Wang, M.-C.Hsu, C.-K.Lee, A.I.Fedorchenko, Micromixer apparatus and method therefor. Patent Certificate of Taiwan R.O.C. No. I 249 431, 2006/02/21, valid period 2006–2025.

Výuka

Vyučující předmětu Experimentální mechanika tekutin (TU Liberec).
Školitel, školitel-specialista a konzultant diplomových a disertačních prací.

Granty

2021–202321-26232JZvyšování přestupu tepla a hmoty v nestacionárních tekutinových proudech – využití vlivu hystereze, bistability a intermitence
2016–2018GA16-16596SOptimalizace generování pulzujících proudů v mechanice tekutin
2014–201614-08888SŘízení proudových polí pomocí oscilací tekutiny
2011–2013GCP101/11/J019Termoakustický motor
2009–2011GA101/09/1959Pasivní a aktivní řízení proudu v kanálech odstředivého stupně s dopředu zahnutými lopatkami
2008–2012IAA200760801Pulzující proudy pro rízení proudových polí
2005–2009IAA200760504Teplotní řízení úplavu za špatně obtékaným tělesem
2005–2007GA101/05/2681Přenos tepla a hmoty z impaktních pulzujících proudů, které jsou řízeny pomocí velkých koherentních struktur
1999–2001GA101/99/0060Zvyšování transportních součinitelů konvektivních procesů využitím modulovaných tekutinových proudů