Ing. Ladislav Půst, DrSc.


Oddělení:  Oddělení D 3 – Dynamika a vibrace
Telefon: +420 266 053 212
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
Publons (ResearcherID):
LinkedIn:
ResearchGate:

Granty