doc. Ing. Martin Luxa, Ph.D.


Oddělení:  Oddělení D 1 – Dynamika tekutin
Telefon: +420 266 053 352
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
Publons (ResearcherID):
LinkedIn:
ResearchGate:

Granty

2017–2020TH02020057Profilové turbínové mříže pro supersonická proudová pole
2013–2016TA03020277Aerodynamika extrémně zatížených profilových mříží
2010–2013GAP101/10/1329Numerický a experimentální výzkum proudění v axiálních turbínových mřížích
2008–2010GA101/08/0623Teoretický a experimentální výzkum transonického proudění v úzkých mezerách a mikrokanálech