Ing. Jan Kozánek, CSc.


Funkce:  Vedoucí laboratoře
Oddělení:  Oddělení D 3 – Dynamika a vibrace
Telefon: 266052032
Budova:  Hlavní budova, Dolejškova 1402/5, Praha
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
WoS Researcher ID:
ORCID:
LinkedIn:
ResearchGate:

Granty

2006–2008GA101/06/1787Dynamické vlastnosti plynových ložisek a jejich interakce s rotorem
2003–2005IBS2076301Vývoj aerodynamických a magnetických ložisek pro rotační stroje větších výkonů
2000–2002GA101/00/1471Stabilita a řízení rotorů na magnetických ložiskách