Ing. Jan Hrubý, CSc.


Funkce:  Vedoucí oddělení
Oddělení:  Oddělení D 2 – Termodynamika
Telefon: 266053762
Budova:  Hlavní budova, Dolejškova 1402/5, Praha
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
WoS Researcher ID: G-7916-2014
ORCID: http://www.orcid.org/0000-0002-9346-698X
LinkedIn:
ResearchGate:

Vzdělání
1993 CSc. - Akademie věd ČR, Ústav termomechaniky, termodynamika a dynamika tekutin
1988 Ing. - České vysoké učení technické v Praze, strojní inženýrství
Zaměstnání
2006 předseda Národního komitétu IAPWS (International Association for the Properties of Water and Steam)
2005 vedoucí oddělení termodynamiky
1998–2004 zástupce vedoucího oddělení termodynamiky
1997 vedoucí laboratoře kinetiky fázových přechodů
1995 výzkumný pracovník Ústavu termomechaniky AVČR, oddělení termodynamiky
Zahraniční stáže
1999–2000 Technical University Eindhoven, Dept. of Applied Physics, Eindhoven, Nizozemí: Teoretický a experimentální výzkum vícesložkové nukleace za vysokých tlaků, aplikace na zpracování zemního plynu. (14 měsíců).
1998 University of Cologne, Institute for Physical Chemistry: Experimentální určení nukleačních rychlostí v binárních systémech (2 měsíce).
1994–1995 Max-Planck-Institut für Biophysikalische Chemie, Abt. Kinetik der Keimbildung, Göttingen, Německo: Experimetální určení nukleačních rychlostí pomocí expanzní komory (18 měsíců).
1993 Max-Planck-Institut für Strömungsforschung, Göttingen, Německo: Optické metody mechaniky tekutin (2 měsíce).

Členství ve vědeckých společnostech

 • Česká aerosolová společnost
 • Mezinárodní asociace pro vlastnosti vody a vodní páry IAPWS, pracovní skupina Termofyzikální vlastnosti vody TPWS

Vybrané publikace

Vybrané publikace v impaktovaných časopisech 

 1. Pátek J., Hrubý J., Klomfar J., Součková M., Harvey A.H.: Reference Correlations for Thermophysical Properties of Liquid Water at 0.1 MPa. Journal of Chemical and Physical Reference Data 38, 21-29 (2009).
 2. Feistel R., Wright D.G., Miyagawa K., Hrubý J., Jackett D.R., McDougall T.J., Wagner W.: Development of Thermodynamic Potentials for Fluid Water, Ice and Seawater: A New Standard for Oceanography. Ocean Sci. 4, 275–291 (2008).
 3. Maršík F., Němec T, Hrubý J., Demo P., Kožíšek Z., Petr V., Kolovratník M.: Binary Homogeneous Nucleation in Selected Aqueous Vapor Mixtures. J. Solution Chem. 37, 1671–1708 (2008).
 4. Hrubý J., Labetski D. G., Van Dongen M. E. H.: Gradient theory computation of the radius-dependent surface tension and nucleation rate for n-nonane clusters. J. Chem. Phys. 127, 164720-1 – 164720-14 (2007).
 5. Peeters P., Pieterse G., Hrubý J., Van Dongen M. E. H.: Multi-component droplet growth I: Experiments with supersaturated n-nonane vapor and water vapor in methane. Phys. Fluids. 16, 2567-2574 (2004).
 6. Delale C.F, Hrubý J, Maršík F Homogeneous bubble nucleation in liquids: The classical theory revisited. J. Chem. Phys. 118, 792-806 (2003).
 7. Peeters P.,Hrubý J., Van Dongen M. E. H.: High pressure nucleation experiments in binary and ternary mixtures. J. Phys. Chem. B 105, 11763-11771 (2001).

Konferenční příspěvky

 1. Hrubý J., Kolovratník M., Ždímal V., Jiříček I., Bartoš O., Moravec P.: Determination of the heterogeneous nuclei in the superheated steam using a new sampling technique. In: Turbomachinery Fluid Dynamics and Thermodynamics. Athens, 2007, pp. 861-866.
 2. Krejčí P., Hrubý J., Ždímal V., Trávníček Z.: Laminar co-flow tube for homogenous binary nucleation study. Report Series in Aerosol Science 83, , Helsinki: FAAR, 2006, pp. 161-164.
 3. Richtr K., Hrubý J., Mareš R.: Surface Tension of Supercooled Water: On The Way. In: Report Series in Aerosol Science 83, Helsinki: FAAR, 2006, pp. 308-311.
 4. Hrubý J., Holten V.: A two-structure model of thermodynamic properties and surface tension of supercooled water. In: Water, Steam, and Aqueous Solutions for Electric Power. Advances in Science and Technology. Kyoto: Maruzen Co., 2005.
 5. Kodymová J., Hrubý J., Špalek O., Jirásek V., Čenský M., Zagidullin M. V., Nikolaev V.D., Svistun M.I., Khvatov N.A.. Hager G. D.: Advanced concepts of singlet oxygen generator for a chemical oxygen-iodine laser. In: Proceedings of the AIAA Plasmadynamics and Laser Conference 36. Toronto: AIAA, 2005. pp. 1-11.
 6. Hrubý J.: How Stationary Is the Stationary Cluster? In: Nucleation and atmospheric aerosols 2004. Kyoto : Kyoto University Press, 2004, s. 268-272.

Výuka

 • vedoucí diplomových a disertačních prací studentů Českého vysokého učení technického v Praze, Technické univerzity v Liberci a Západočeské univerzity v Plzni
 • vyučující předmětů „Technická termodynamika“, „Termofyzikální vlastnosti tekutin“ na Technické univerzitě Liberec

Granty

2024–2028TS01030051Inovativní štít proti extrémním tepelným tokům v plazmových reaktorech (termojaderné fúze)
2022–2024GA22-28869SVznik kapek při rychlých expanzích: přechodné případy mezi unární, binární a hetorogenní cestou
2018–2020TH03020313Využití nanoaditiv pro zvýšení účinnosti přenosu tepla a chladu u teplosměnných kapalin
2018–2023EF16_019/0000753Centrum výzkumu nízkouhlíkových energetických technologií (Bio-CCS/U)
2018–20198J18FR008Společný francouzsko-český výzkum podchlazených vodných systémů
2016–2017INGO II LG15040Zastoupení českých vědců v řídících orgánech Mezinárodní asociace pro vlastnosti vody a vodní páry (IAPWS) v letech 2016-2017
2016–2018GA16-02647SVlastnosti vody a mořské vody v metastabilních stavech. Experiment, molekulární simulace a termodynamické modelování.
2014–2016TA04011656Vývoj rychloběžné planetové převodovky s pružným uložením satelitů pro extrémní obvodové rychlosti
2014–20177F14466Fázové přechody v CCS systémech
2013–2015IAPWS - LG - INGZastoupení českých vědců v řídících orgánech Mezinárodní asociace pro vlastnosti vody a vodní páry (IAPWS).
2011–2015GAP101/11/1593Výzkum nerovnovážné kondenzace páry - nový přístup
2009–2012GA101/09/1633Vývoj a aplikace nových experimentálních metod pro měření heterogenních částic v přehřáté páře
2009–2013IAA200760905Termofyzikální vlastnosti vody v neprobádaných technicky významných oblastech
2009–2012LA09011Mezinárodní spolupráce ve výzkumu vlastností vody a vodných směsí v rámci IAPWS
2005–2007GA101/05/2214Metastabilní voda a vodní pára
2005–2007GA101/05/2524Využití nových metod měření aerosolů pro výzkum struktury heterogenních kondenzačních jader ve vodní páře
2003–2003GA101/03/Z031Výzkum vzniku sekundárních atmosférických aerosolů jako jedné z příčin klimatických změn
2002–2006IAA2076203Vývoj experimentálních metod pro měření rychlosti nukleace ve směsích přítomných v čisté a znečištěné atmosféře
2000–2002GA101/00/1282Vznik atmosférického aerosolu z plynných spalin fosilních paliv: nukleace kapiček v systému kyselina sírová-voda