prof. Ing. Cyril Höschl, DrSc.


Oddělení:  Oddělení D 4 – Rázy a vlny v tělesech
Telefon: +420 266 053 214
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
Publons (ResearcherID):
LinkedIn:
ResearchGate:

Granty