Dr. Sony Chindada


Funkce: 
Oddělení:  Oddělení D 3 – Dynamika a vibrace
Telefon: 266053416, 266053018
Místnost:  M2210
Budova:  Hlavní budova, Dolejškova 1402/5, Praha
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
Publons (ResearcherID):
ORCID:
LinkedIn:
ResearchGate:

Granty