doc. Ing. Jan Červ, CSc.


Funkce: 
Oddělení:  Oddělení D 4 – Rázy a vlny v tělesech
Telefon: 266052033
Budova:  Hlavní budova, Dolejškova 1402/5, Praha
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
WoS Researcher ID:
ORCID:
LinkedIn:
ResearchGate:

Granty

2011–2014GAP101/11/0288Návrh inteligentních kompozitových struktur
2006–2010IAA200760611Šíření vln a degradační procesy v anizotropních laminátech
2000–2004IAA2076001Šíření vln v anizotropním prostředí a jeho aplikace v nedestruktivním hodnocení materiálů