Cena za dlouhodobý přínos k výzkumu vody pro Ing. Jana Hrubého, CSc.

Ocenění „Honorary Fellow of the International Association for the Properties of Water and Steam“ získal Ing. Jan Hrubý, CSc. z Ústavu termomechaniky AV ČR za dlouhodobý přínos mezinárodní asociaci a práci na výzkumu vlastností vody, především v oblastech metastabilních stavů, povrchového napětí a nukleace.

Udělení ceny proběhlo na letošní online konference 2021 IAPWS Meetings.

Slavnostní předání se konalo 11. října 2021 v Ústavu termomechaniky AV ČR za účasti doc. Ing. Miroslava Chomáta, CSc., ředitele Ústavu termomechaniky AV ČR, Ing. Tomáše Němce, Ph.D., předsedy České společnosti pro vlastnosti vody a vodní páry, a členů této společnosti a zaměstnanců ústavu.