Aktuální témata

Květen 2022
Role turbulence při odvětrávání zplodin z městských ulic
Ing. Štěpán Nosek, Ph.D., Laboratoř aerodynamiky prostředí

Říjen 2020
Polyamorfní kapaliny a tajemství vody
Ing. Michal Duška, Ph.D., Laboratoř elektrofyziky

Duben 2020
Interakce rázové vlny s mezní vrstvou v turbínových lopatkových mřížích
Ing. David Šimurda, Ph.D., Laboratoř vnitřních proudění

Únor 2020
Syntéza nanomateriálů pomocí jiskrového výboje s využitím pro vodíkové technologie
Ing. Tomáš Němec, Ph.D., Laboratoř elektrofyziky