Aktuální témata

Říjen 2020
Polyamorfní kapaliny a tajemství vody
Ing. Michal Duška, Ph.D., Laboratoř elektrofyziky

Anotace:

Nová třída kapalin poutá pozornost vědců svou schopností existovat v různých formách. Co kdyby čirá látka, jakou je například voda, oplývala touto zvláštností? Existovaly by dvě vody oddělené fázovým přechodem, stejným, jaký známe mezi vodou a párou, končící v dalším kritickém bodě, tedy místě, kde se obě kapaliny stávají jednou. Tento jev boří zažitý stereotyp a podněcuje nejen experimentální, ale i teoretický výzkum. Hélium, uhlík, křemík, fosfor, síra, telur, cer, vodík a tetrajodid cínu; pro všechny tyto látky byla objevena nebo předpovězena existence dvou různých kapalin, obvykle za extrémních podmínek. To vše je ale jen začátek pro bádání v dalším aktuálním vědeckém oboru...

Číst dál

Duben 2020
Interakce rázové vlny s mezní vrstvou v turbínových lopatkových mřížích
Ing. David Šimurda, Ph.D., Laboratoř vnitřních proudění

Anotace:

Přestože se v současnosti snažíme zavádět ve stále větší míře nové způsoby výroby elektrické energie, vyrábí se stále okolo 93 % elektrické energie v České republice v elektrárnách s parními a plynovými turbínami (tj. především v elektrárnách s jaderným a uhelným palivem, dále v elektrárnách spalujících různé druhy plynů, biomasu atd.). Jakékoliv, třeba i sebemenší zvýšení účinnosti turbín tak přináší velké úspory, a to nejen ekonomické, ale i v oblasti životního prostředí...

Číst víc

Únor 2020
Syntéza nanomateriálů pomocí jiskrového výboje s využitím pro vodíkové technologie
Ing. Tomáš Němec, Ph.D., Laboratoř elektrofyziky

Anotace:

Stejně jako dnes elektromobily nahrazují automobily na fosilní paliva, v budoucnu čeká stejný osud elektromobily, které budou nahrazeny automobily na vodíkový pohon. Již nyní se vyvíjejí technologie, které umožní tento přechod zvládnout – jedna z nich v rámci výzkumného programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21.

Vodíkové palivové články jsou zařízení přeměňující chemickou energii vodíku na elektřinu. Naproti tomu elektrolyzéry využívají elektřinu k rozkladu vody na vodík a kyslík. Lze jimi tak získat vodík jako palivo pro palivové články. Obě tato zařízení čeká v budoucnu široké využití ve vodíkovém hospodářství, v němž budou palivové články zdrojem energie pro automobily, ale i pro nemocnice či naopak drobná elektronická zařízení. Než k tomu dojde, čeká vědce závod o zajištění co nejvyšší účinnosti a co nejnižší ceny těchto technologií...

Číst dál