foto

doc. Ing. Petr Hora, CSc.

Telefon +420 377 279 652 E-mail hora@cdm.it.cas.cz Místnost P209 Oddělení Oddělení D 4 – Rázy a vlny v tělesech
Životopis
     1986         M.Sc. degree in Electrical Engineering from the Czech Technical University in Prague
1987 - 1990 Ph.D. student at the Department of Radioelectronics, the Czech Technical University, Prague
     1991         Ph.D. thesis "Calibration of acoustic emission transducers by means of the impulse method"
1990 - 1992 Institute of Technology and Reliability of Structures, ASCR, Pilsen
1993 - 1994 Institute of Technology and Reliability CAS & WBU, Pilsen
     1995         Institute of Physical Technologies and Reliability CAS & WBU, Pilsen
1996 - 1997 Institute of Physical Engineering CAS & WBU, Pilsen
since 1998   Institute of Thermomechanics CAS, Pilsen


View author's publications in the ASCR database
Projekty
2007-2009 GA101/07/0789Nanodiagnostika defektů ve 3D molekulární dynamice
2006-2008 GA101/06/1689Analýza komponent modelu systému pro metodiku akustické emise

Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS