foto

Ing. Dušan Gabriel, Ph.D.

Telefon +420 266 052 026 E-mail gabriel@it.cas.cz Místnost M2402A Oddělení Oddělení D 4 – Rázy a vlny v tělesech
View author's publications in the ASCR database
Projekty
2016-2018 16-03823SHomogenizace a víceškálové počítačové modelování proudění a nelineárních interakců v porézních inteligentních prostředích
2015- TH01010772Vývoj přesné pušky s kompozitní hybridní hlavní
2015-2017 TH01010772Vývoj přesné pušky s kompozitní hybridní hlavní
2012-2016 GAP101/12/2315Modelování šíření akustických vln v silně heterogenních prostředích; víceškálové numerické a analytické přístupy
2010-2012 ME10114Numerické řešení rázových kontaktních úloh v nelineární konečnoprvkové analýze
2007-2011 GA101/07/1471Modelování šíření vln v tělesech a heterogenních prostředí s uvažováním lineárních, nelineárních a více škálových jevů metodou konečných prvků
2007-2008 MEB090601Numerické modelování šíření napěťových vln v tělesech a porézních strukturách
2003-2006 GP101/03/D153Numerické řešení pohybových rovnic s kontaktními okrajovými podmínkami a aplikace v nelineárníchproblémech vysokorychlostního impaktu

Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS