foto

Ing. Dušan Gabriel, Ph.D.

Phone +420 266 052 026 E-mail gabriel@it.cas.cz Room M2402A Department Department D 4 - Impact and Waves in Solids Position Head of Department
View author's publications in the ASCR database
Projects
2016-2018 16-03823SHomogenization and multi-scale computational modelling of flow and nonlinear interactions in porous smart structures
2015- TH01010772The development of accurate rifle with composite hybrid barrel
2015-2017 TH01010772The development of accurate rifle with composite hybrid barrel
2012-2016 GAP101/12/2315Modelování šíření akustických vln v silně heterogenních prostředích; víceškálové numerické a analytické přístupy
2010-2012 ME10114Numerické řešení rázových kontaktních úloh v nelineární konečnoprvkové analýze
2007-2011 GA101/07/1471Finite element modelling of linear, non-linear and multiscale effects in wave propagation in solids and heterogeneous media
2007-2008 MEB090601Numerical solution of stress wave propagation in solids and porous media
2003-2006 GP101/03/D153Numerické řešení pohybových rovnic s kontaktními okrajovými podmínkami a aplikace v nelineárníchproblémech vysokorychlostního impaktu

Footer menu

© 2008–2014 Institute of Thermomechanics ASCR, v. v. i.