RNDr. Jaroslav Novotný, Ph.D.

Telefon +420 266 053 092 E-mail novotny@it.cas.cz Místnost M2406 Oddělení Oddělení D 4 – Rázy a vlny v tělesech
Vyhledat publikace autora v databázi AVČR (ASEP)
Projekty
2008-2012 GA106/08/0403Vývoj a paralelizace metod dekompozice domén a aplikace v nelineární pružnosti a materiáovém inženýrství
2005-2007 GA106/05/2731Aplikace adaptivních víceúrovňových metod a metod dekompozice domén v proudění tekutin a nelineární pružnosti
2002-2005 IAA2120201Studium struktury úplavů při interakci těles s proudící tekutinou numerickými i optickými experimentálními metodami

Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS