foto

Ing. František Valeš, CSc.

Telefon +420 377 279 650 E-mail vales@cdm.it.cas.cz Místnost P307A Oddělení Oddělení D 4 – Rázy a vlny v tělesech
Vyhledat publikace autora v databázi AVČR (ASEP)
Projekty
2007-2009 GA101/07/0727Studium procesů při dynamickém kontaktu reálných kovových těles ve vztahu k materiálovým změnám
2007-2009 GA101/07/0946Ráz a přenos impulsu v soustavě elastických a viskoelastických těles, izotropních a ortotropních
2006-2008 GA101/06/0213Nestacionární napjatost a disperzní vlastnosti ortotropních těles
2000-2002 GA101/00/0674Vliv materiálových nelinearit a geometrických nespojitostí na šíření napěťových vln v pevných tělesech

Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS