foto

Ing. Pavel Antoš, Ph.D.

Telefon +420 266 052 031 E-mail antos@it.cas.cz Místnost M2517 Oddělení Oddělení D 1 – Dynamika tekutin
Životopis
Education
Ph.D. -  Faculty of Mechanical Engineering of the Czech Technical University (CTU) in Prague, programme: Applied Mechanics
Ing.   -   Faculty of Mechanical Engineering of the CTU in Prague, programme: Fluid Dynamics and Power Engineering

Experience
2005-            Institute of Thermomechanics ASCR, v. v. i.
2003–2005  Faculty of Mechanical Engineering CTU in Prague

Stay abroad
2002-2003   von Karman Institute for Fluid Dynamics, Belgium
(VKI Diploma Course in Fluid Dynamics, programme: Turbomachinery and Propulsion) (9 month)
View author's publications in the ASCR database
Projekty
2012-2016 GAP101/12/1271Vliv složitých okrajových podmínek na přechod do turbulence
2010-2012 GPP101/10/P556Interakce volného turbulentního proudění s polem teploty generovaným řadou rovnoběžných žhavených vláken

Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS