prof. Ing. Viktor Valouch, CSc.


Funkce: 
Oddělení:  Oddělení D 6 – Elektrotechnika a elektrofyzika
Telefon: 266052001
Místnost:  M2608
Budova:  Hlavní budova, Dolejškova 1402/5, Praha
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
Publons (ResearcherID):
ORCID:
LinkedIn:
ResearchGate:

1967-1972:
student Fakulty elektrotechnické ČVUT, specializace Výkonová elektronika

1972-1975:
interní vědecký aspirant Fakulty elektrotechnické ČVUT, Katedra elektrických strojů, přístrojů a pohonů, specializace Výkonová elektronika ( Disertační práce: Nesinusové napájení asynchronních motorů, 1976)

1975-1977:
samostatný vývojový pracovník, ČKD Polovodiče, Praha, Oddělení elektronických výkonových měničů

1977- :
výzkumný pracovník (ředitel, 2001-2005) , Ústav pro elektrotechniku AV ČR (od 2006  sloučen s Ústavem termomechaniky AV ČR, v.v.i.)

Vybrané publikace

Tlustý, J., Valouch, V.: Connection of Shunt Active Power Filters in Multibus Industrial Power Systems for Harmonic Voltage Mitigation. Inter. Conference on Renewable Energies and Power Quality – ICREPQ 05, Zaragoza, Spain, March 16-18, pp. 1–5, 2005

Škramlík, J., Valouch, V.: Coupled Feedforward and Feedback Control Strategy of Parallel Hybrid Filter for Harmonic Mitigation. Inter. Conference on Renewable Energies and Power Quality – ICREPQ 05, Zaragoza, Spain, March 16-18, pp. 1–3, 2005

Doležal, J., Tlustý, J., Valouch, V.: Control Strategies of Unified Power Quality Conditioner for Flicker Mitigation. The 1st Inter. Workshop on Advanced Control Circuit and Systems (ACCS´05), Cairo, Egypt, March 6-10, pp. 1-6, 2005
You, X., Geng, W., Valouch, V.: Voltage Balance of Separate DC Capacitors for CSAPF. Acta Technica CSAV 50 (No. 1), pp. 23-33 , 2005

Tlustý, J., Valouch, V., Santarius, P., Škramlík, J.: Optimal Control of Shunt Active Power Filters in Multibus Industrial Power Systems for Harmonic Voltage Mitigation. 8th Inter. Conference on Modelling and Simulation of Electric Machines, Converters and Systems ― ELECTRIMACS 2005, Hammamet, Tunisia, April 17-20, pp.1-5, 2005

Doležel, I., Dvořák, P., Kalčík, K., Ulrych, B., Valouch, V.: Temperature Rise of Power Semiconductor Devices. 28th Inter. Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory ― IC-SPETO 2005, Gliwice-Ustroň, Poland, May 11-14, pp.143-146, 2005

Valouch, V.: How to Control Active Power Filters for Harmonic Voltage Mitigation in Multibus Industrial Power Systems. Acta Technica CSAV 50 (No. 2), pp. 107-130 , 2005

Tlustý, J., Valouch, V.: Optimum Controller Gains of Active Power Filters for Harmonic Voltage Mitigation in Multibus Industrial Power Systems. Inter. Conference on Electrical Engineering – ICEE 2005, Kunming, China, July 10-14, pp. 1–6, 2005

Tlustý, J., Švec, J., Sýkora, T., Doležal, J., Škramlík, J., Valouch, V.: Placement of Optimization of the Active Filters in the Industrial Network. Proc. of the IIIrd Int. Scient. Symposium ELEKTROENERGETIKA 2005, Sept. 21-23, 2005, Stara Lesna, High Tatras, Slovak Republic, CD-ROM, ISBN 80-8073-305-8.

Tlusty, J., Valouch, V., Santarius, P., Kuzela, M.: Control Strategies of Active Power Filters for Harmonic Voltage Mitigation in Multibus Industrial Power Systems. The 31st Annual Conf. of the IEEE Industrial Electronics Society. Raleigh, North Carolina, Nov. 6-10, 2005, CD-ROM, ISBN 0-7803-9253-1.

Tlustý, J., Valouch, V.: Optimum PI Controllers of Active Power for Harmonic Voltage Mitigation in Multibus Industrial Power Systems. Inter. Conference on Renewable Energies and Power Quality – ICREPQ 06, Palma de Mallorca, Spain, April 5-7, pp. 1–5, 2006

Škramlík, J., Valouch, V.: Control Strategy of Hybrid Power Filter. The 8th Symposium on Hannover 2006, Hannover, Germany, September 27-28, pp. 61–65, 2006

Valouch, V.: Optimized Control of Active Power Filters in Industrial Power Systems. The 8th Symposium on Hannover 2006, Hannover, Germany, September 27-28, pp. 66–71, 2006

Tlustý, J., Valouch, V.: Harmonic Voltage Mitigation in Industrial Power Systems by Using Multiple Active Power Filter Configuration. 12th Inter. Conference on Power Electronics and Motion Control – EPE-PEMC 2006, Portorož, Slovenia, August 30-September 2, pp. 580–584, 2006

Doležel, I., Dvořák, P., Kalčík, K., Valouch, V.: Limit Operation Regimes of Selected Power Semiconductor Elements. 12th Inter. Conference on Power Electronics and Motion Control – EPE-PEMC 2006, Portorož, Slovenia, August 30-September 2, pp. 50–53, 2006

Tlustý, J., Santarius, P., Valouch, V., Škramlík, J.: Optimal Control of Shunt Active Power Filters in Multibus Industrial Power Systems for Harmonic Voltage Mitigation. Mathematics and Computers in Simulation 71 (No. 4-6), Elsevier, Ltd., pp. 369-376, 2006

Doležel, I., Škramlík, J., Valouch, V.: High-Frequency Parasitic Currents in Inverter-Fed Induction Motor Drives. Proc. of Int. Conf. on Electrical Machines and Systems 2007 (ICEMS 2007), October 8-11, Seoul Korea, pp. 403-407, 2007

Klíma, J., Škramlík, J., Valouch, V.: An Analytical Modelling of Three-Phase Four-Switch PWM Rectifier under Unbalanced Supply Conditions. IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs, VOL. 54, NO. 12, pp. 1155-1159, December 2007

Tlustý, J., Valouch, V.: Modeling and Implementation of Renewable Energy Sources to Distribution Systems. Inter. Conference on Renewable Energies and Power Quality – ICREPQ 08, Santander, Spain, March 12-14, pp. 1–6, 2008

Klíma, J., Škramlík, J., Valouch, V.: Four-Switch Three-Phase Space-Vector PWM AC-DC Converter. International Journal of Electronics, Vol. 95, No. 4, April 2008, pp. 383–397

Výuka

1981- :
asistent, docent (od 1994) a profesor (od 2001) na Fakultě elektrotechnické ČVUT

Přednášky a semináře:
Fundamentals of power engineering, Electrické stroje , Výkonová elektronika, Electromechanické akční členy, Inženýrské systémy v pohonech, Modelování pohonů, Výkonová elektronika v elektroenergetice

Školitel doktorandů, člen a předseda státních zkušebních komisí pro obhajoby titulů Ing. a PhD na Elektrotechnických fakultách ČVUT v Praze a ZČU v Plzni

Granty

2008–2010FT-TA5/123Vysokonapěťová kompenzační a filtrační zařízení
2007–2010IAA200760703Metody optimalizace umístění a řídící strategie prvků flexibilních střídavých přenosových systémů