Vědecký pracovník/vědecká pracovnice v oboru dynamiky tekutin – UKONČENO

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR, výběrové řízení na pozici Vědecký pracovník/vědecká pracovnice v oboru dynamiky tekutin pro Oddělení dynamiky tekutin.

Naše referenční číslo: 0058_21_D1

Náplň práce:

 • práce v oblasti experimentálního a teoretického výzkumu turbulence;
 • příprava experimentů, účast na jejich provádění a vyhodnocování;
 • pravidelná publikační činnost na základě získaných poznatků;
 • samostatné tvůrčí řešení úkolů základního výzkumu;
 • vedení týmu a řešení výzkumných a vývojových projektů;
 • příprava nových výzkumných projektů v rámci Laboratoře smykových turbulentních proudů a zajištění jejich úspěšného plnění.

Požadované vzdělání:

 • doktorské – Ph.D.

Požadované znalosti a schopnosti:

 • znalosti teorie mechaniky tekutin (MT) a termodynamiky (TD);
 • detailní znalosti teorie turbulence;
 • teoretická i praktická znalost fyzikálního modelování v aerodynamických tunelech;
 • teoretická i praktická znalost experimentálních metod používaných v MT a TD;
 • znalost experimentálních metod Hot-Wire Anemometry (HWA) a Particle Image Velocimetry (PIV) a jejich praktické využití;
 • publikační činnost ve vědeckých časopisech;
 • znalost angličtiny potřebná k psaní odborných publikací a pro prezentaci získaných výsledků na mezinárodním fóru.

Typ pracovního poměru: na dobu určitou 12 měsíců s možností následné změny na dobu neurčitou

Výše úvazku: 0,5

Předpokládané datum nástupu: 1. 4. 2021

Nabízíme: 

 • stabilní zázemí, rovné příležitosti;
 • kreativní pracovní prostředí a podporu zkušeného týmu;
 • 5 týdnů dovolené + 5 dnů zdravotního volna;
 • stravenky;
 • dotované jazykové kurzy – angličtina, němčina, francouzština (schvaluje zaměstnavatel);
 • vlastní rekreační zařízení.

 

Přihlášky se strukturovaným odborným životopisem a kopií dokladů o ukončeném vzdělání zasílejte na emailovou adresu kajprova@nullit.cas.cz, (Mgr. Marie Kajprová, tel.: 266 053 154). Po ukončení výběrového řízení budou uchazeči o dalším postupu informováni e-mailem nebo telefonicky.

 

Datum uzávěrky přihlášek: 15. 2. 2021