Ústav termomechaniky se stal příjemcem projektu OP JAK pro špičkový výzkum

V letech 2024–2028 bude Ústav termomechaniky AV ČR stát v čele vědeckého projektu s názvem „Feroické multifunkcionality“ (FerrMion), CZ.02.01.01/00/22_008/0004591. Projekt je financován z Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK), v rámci výzvy Špičkový výzkum.

Projekt FerrMion je spolufinancován EU a je zaměřen na výzkum a vývoj technických aplikací feroických materiálů, jako jsou feroelastické slitiny s tvarovou pamětí či multiferoika kombinující jedinečné elektrické, magnetické a mechanické vlastnosti. Plánovaný výzkum pokrývá široké spektrum fyzikálních a technických oborů a slibuje aplikace v energetice, lékařství či robotice. V rámci projektu bude v areálu akademických ústavů v Praze Na Slovance zprovozněno jedinečné zařízení pro charakterizaci materiálů 3D atomární sondou, která bude první svého druhu v České republice.

Projekt FerrMion vedený profesorem Hanušem Seinerem bude řešen ve třech ústavech Akademie věd (Ústavu termomechaniky, Fyzikálním ústavu a Ústavu jaderné fyziky) a na dvou univerzitách (Univerzitě Karlově a Českém vysokém učení technickém v Praze).