Útvar pro podporu výzkumu

Vedoucí:   Ing. Patrik Zima, Ph.D.
Zástupce vedoucího:  
Sekretariát:  

Útvar pro podporu výzkumu pomáhá vědeckým útvarům s komercializací výsledků a přípravou grantových žádostí a předává informace o vědecké činnosti ústavu veřejnosti, orgánům Akademie a do praxe. Zajišťuje zejména tyto činnosti: identifikace vědeckých poznatků s komerčním potenciálem, činnosti k zajištění ochrany duševního vlastnictví, předkládání projektů přípravy vědeckých poznatků na jejich komerční využití ke schválení Radě pro komercializaci a jejich následné vedení, vyhledávání potenciálních odběratelů vědeckých poznatků s komerčním potenciálem a uživatelů výzkumných kapacit ústavu, šíření vědeckých poznatků mezi potenciální uživatele, shromažďování a šíření informací o dotacích na výzkum, podpora při přípravě projektových žádostí, organizace odborných setkání a propagace ústavu.

Projekty

{PROJEKTY}

Vybaveni

JménoTelefonE-mail
Mgr. Marie Kajprová266053154kajprova@it.cas.cz
Jana Lahovská266053823jaja@it.cas.cz
ak.mal. Marcela Urubová266053943um@it.cas.cz
Ing. Patrik Zima, Ph.D.266053392zimap@it.cas.cz
Ing. Patrik Zima, Ph.D.266 053 392pz1@post.cz