Ing. Tomáš Hlavatý


Funkce: 
Oddělení:  Oddělení D 4 – Rázy a vlny v tělesech
Telefon: 266052832
Budova:  Hlavní budova, Dolejškova 1402/5, Praha
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
WoS Researcher ID:
ORCID: http://www.orcid.org/0000-0003-1310-8347
LinkedIn:
ResearchGate: www.researchgate.net/profile/Tomas-Hlavaty-2

2022 - nyní - PhD. studium, ČVUT Praha, Ústav technické matematiky
2022 Ing. - Vývoj numerického modelu pro více-škálové simulace katalytických filtru pro úpravu automobilových výfukových plynu, VŠCHT Praha, Chemické inženýrství a bioinženýrství
2019 nastoupil do Ústavu termomechaniky AV ČR

Zahraniční stáže
2023 - National Center for High-Performace Computing (2 měsíce, Taiwan)

Publikace

Hlavatý, T. Kočí, P. Isoz, M. Deka, D. Partridge, W. Balanced Fast-SpaciMS capillary configurations provide practically noninvasive channel-average measurements in catalytic monoliths. Chem. Eng. Sci. 2023, 119272.

Konferenční příspěvky
Hlavatý T., Isoz M., Kočí P. Developing a Coupled CFD Solver for Mass, Momentum and Heat Transport in Catalytic Filters. In Proceedings Topical Problems of Fluid Mechanics 2022, Prague, 2022, Edited by David Šimurda and Tomáš Bodnár , pp. 79-86
Kočí P., Hlavatý T., Isoz M., Deka D., Partridge W. What is the best configuration of sampling capillary for Fast SpaciMS in catalytic monoliths?. International Symposium on Modeling of Exhaust Gas After Treatment, Bad Herrenalb, 2022
Hlavatý T., Isoz M., Kočí P. Development and Application of a Solver for Mass, Momentum and Heat Transport in Exhaust Gas Aftertreatment. 17th OpenFOAM Workshop, Cambridge, 2022
Isoz M., Hlavatý T., Uruba V., Procházka P. Validation of large eddy simulation of flow behind a circular cylinder.  MATEC Web Conf. Volume 345, 2021, 20th Conference on Power System Engineering
Hlavatý T., Isoz M., Plachá M., Šourek M., Kočí P. Geometrically Realistic Macro-Scale Model for Multi-Scale Simulations of Catalytic Filters for Automotive Gas Aftertreatment. In Proceedings Topical Problems of Fluid Mechanics 2020, Prague, 2020 Edited by David Šimurda and Tomáš Bodnár, pp. 82-89

 

Granty