Ing. Tomáš Grabec, Ph.D.


Funkce: 
Oddělení:  Oddělení D 5 – Ultrazvukové metody
Telefon: 266053712
Místnost:  M3101
Budova:  Hlavní budova, Dolejškova 1402/5, Praha
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
WoS Researcher ID: O-8208-2018
ORCID: http://www.orcid.org/0000-0002-5211-8217
LinkedIn:
ResearchGate: www.researchgate.net/profile/Tomas-Grabec

Vzdělání

2021     Ph.D., Fyzikální inženýrství (FJFI, ČVUT v Praze)
(Doktorská práce: Numerické modelování pro laserově ultrazvukové metody)
2017      Ing., Diagnostika materiálů (FJFI, ČVUT v Praze)

Pracovní zkušenosti

od r. 2014     Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
od r. 2021     Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT v Praze
2017-2021    Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.

Zahraniční stáže

2015-2016      Johannes Kepler University Linz, Rakousko
2017                Recendt GmbH, Linec, Rakousko (4 měsíce)

Ocenění

2017     Cena děkana FJFI - Nuvia 2017, 1. místo
2017     Cena Crytur, 1. místo

Vybrané publikace

(celý seznam včetně citačních ohlasů na Tomas Grabec | Publons)

 • T. Grabec, I.A. Veres, M. Ryzy
  Surface acoustic wave attenuation in polycrystals: Numerical modeling using a statistical digital twin of an actual sample
  Ultrasonics 119 (2022): 106585
  https://doi.org/10.1016/j.ultras.2021.106585
 • T. Grabec, P. Sedlák, K. Zoubková, M. Ševčík, M. Janovská, P. Stoklasová, H. Seiner
  Evolution of elastic constants of the NiTi shape memory alloy during a stress-induced martensitic transformation
  Acta Materialia 208 (2021): 116718
  https://doi.org/10.1016/j.actamat.2021.116718
 • P. Stoklasová, T. Grabec, K. Zoubková, P. Sedlák, S. Krátký, H. Seiner
  Laser-Ultrasonic Characterization of Strongly Anisotropic Materials by Transient Grating Spectroscopy
  Experimental Mechanics 61 (2021): 663-676
  https://doi.org/10.1007/s11340-021-00698-6
 • T. Grabec, P. Sedlák, H. Seiner
  Application of the Ritz-Rayleigh method for Lamb waves in extremely anisotropic media
  Wave Motion 96 (2020): 102567
  https://doi.org/10.1016/j.wavemoti.2020.102567
 • M. Ryzy, T. Grabec, P. Sedlák, I.A. Veres
  Influence of grain morphology on ultrasonic wave attenuation in polycrystalline media with statistically equiaxed grains
  The Journal of Acoustical Society of America 143 (2018): 219
  https://doi.org/10.1121/1.5020785
 • T. Grabec, P. Sedlák, P. Stoklasová, M. Thomasová, D. Shilo, M. Kabla, H. Seiner, M. Landa
  In situ characterization of local elastic properties of thin shape memory films by surface acoustic waves
  Smart Materials and Structures 25 (2016): 127002
  https://doi.org/10.1088/0964-1726/25/12/127002

Výuka

Vnitřní dynamika materiálů (katedra inženýrstvý pevných látek, FJFI ČVUT v Praze): studenti 5. ročníku a doktorského studia, 1 přednáška týdně (100 min), zimní semestr

Granty