Ing. Pavel Švancara, Ph.D.


Funkce: 
Oddělení:  Oddělení D 3 – Dynamika a vibrace
Telefon: 541142893
Místnost:  -
Budova:  Pobočka VUT Brno, VUT v Brně, Technická 2896/2, Brno
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
Publons (ResearcherID):
ORCID:
LinkedIn:
ResearchGate:

Vzdělání a akademická kvalifikace

* 2000, Ing., VUT v Brně – Fakulta stojní, Ústav mechaniky těles, obor Aplikovaná mechanika
* 2007, Ph.D., VUT v Brně – Fakulta strojního inženýrství, obor Inženýrská mechanika

Přehled zaměstnání

* 2003 – dosud vědecký pracovník ÚT AV ČR v.v.i.
* 2004 – dosud odborný asistent na Ústavu mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky FSI VUT v Brně

Vědeckovýzkumná činnost

* Bioakustika:
    - výpočtové a experimentální modelování vlivu defektů a chirurgických zákroků na vokálním traktu (vliv odebrání
      mandlí)
    - modelování interakce kmitajících hlasivek s proudícím vzduchem a akustickými procesy ve vokálním traktu
* Vibrace a hluk:
    - výpočtové a experimentální modelování vysokofrekvenčního hluku a vibrací pomocí metody SEA (statistická
      energetická analýza)
    - analýza hluku a vibrací v oblasti středních a nízkých frekvencí - metoda konečných prvků (MKP), metoda
      hraničních prvků (MHP), kombinace MKP + SEA

Vybrané publikace

* ŠVANCARA, P.; HORÁČEK, J.; HRŮZA, V.:
   Development of FE Model of Interaction between Oscillating Vocal Folds and Acoustic Space of the Vocal Tract,
   Proceedings of The 6th Internationl Conference on Voice Physiology and Biomechanics , University of Tampere,  
   pp.163-167,  2008

* LAUKANNEN, A. M.; HORÁČEK, J.; ŠVANCARA, P.; LEHTINEN, E.; WAARAMAA, T.:
   Perceptual evaluation of FE modelled consequences of tonillectomy: Diffrences between listeners,
   Proceedings of 7th Pan European Voice Conference, University of Groningen, pp.98-98, 2007

* ŠVANCARA, P., HORÁČEK, J., VOKŘÁL, J., ČERNÝ, L.:
  Computational modelling of effect of tonsillectomy on voice production,
   Logopedics Phoniatrics Vocology, Vol.31, No.3, pp.117-125, ISSN 1401-5439, 2006

* ŠVANCARA, P., HORÁČEK, J.:
   Numerical Modelling of Effect of Tonsillectomy on Production of Czech Vowels,
   Acta Acustica united with Acustica, Vol.92,No.5, pp.681-688,ISSN 1610-1928, 2006

* ŠVANCARA, P.; HORÁČEK, J.:
   FE modelling of effect of tonsillectomy on production of Czech vowels,
   Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, Vol.12, No.5, pp.347-354, ISSN 1210-2717, 2005

* ŠVANCARA, P.; HORÁČEK, J.:
   Numerical modelling of effect of tonsillectomy on production of Czech vowels /a/ and /i/,
   Proceedings of 4th International Workshop : Models and analysis of vocal emissions for biomedical applications
   MAVEBA, Firenze University Press, pp.151-154, 2005

* ŠVANCARA, P.; HORÁČEK, J.; PEŠEK, L.:
   Numerical modelling of production of Czech vowel /a/ based on FE model of the vocal tract,
   The 4th International Conference on Voice Physiology and Biomechanics, Laboratory of Audio-Phonology  
   Marseille,  pp.163-165,2004

* ŠVANCARA, P.
   Stanovení faktorů ztrát vazeb u modelů SEA pomocí duální formulace a modální analýzy metodou konečných prvků.
   Interakce a zpětné vazby, Ústav termomechaniky AV ČR, Praha, pp. 171-178, 2003

Výuka

 Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně

* Statika
* Kinematika
* Dynamika
* Technická mechanika
* Vibrace a hluk

Granty