Ing. Ondřej Studeník


Funkce: 
Oddělení:  Oddělení D 4 – Rázy a vlny v tělesech
Telefon: 266052832
Budova:  Hlavní budova, Dolejškova 1402/5, Praha
E-mail:
Publikace:
WoS Researcher ID: ECP-5243-2022
ORCID: http://www.orcid.org/0000-0001-7527-6886
LinkedIn:
ResearchGate: www.researchgate.net/profile/Ondrej-Studenik

2022 - nyní - PhD. studium, VŠCHT Praha, Chemické a procesní inženýrství
2022 nastoupila do Ústavu termomechaniky AV ČR
2022 Ing. - Vylepšení zpracování kontaktu pro plně spřažený CFD-DEM řešič pro proudění v systémech s dispergovanou pevnou fází, VŠCHT Praha, Chemické inženýrství a bioinženýrství

Vědecké články
M. Isoz, M. Kotouč Šourek, O. Studeník, P. Kočí,  Hybrid fictitious domain-immersed boundary solver coupled with discrete element method for simulations of flows laden with arbitrarily-shaped particles. Comp. and Fluids 2022, 105538.

Konferenční příspěvky
M. Kotouč Šourek, O. Studeník, M. Isoz, P. Kočí, A. York, Development of a Solver for CFD-DEM Simulations of Suspensions Containing Arbitrarily Shaped Particles, ISCRE 27: CHEMICAL REACTION ENGINEERING FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 2023.
O. Studeník, M. Kotouč Šourek, M. Isoz, P. Kočí, Fully parallel solver for particle-resolved direct numerical simulation of flows laden with arbitrarily-shaped particles, In 49th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering SSCHE 2023, Tatranské Matliare, Slovakia,2023.
M. Isoz, L. Kubíčková, M. Koutouč Šourek, O. Studeník, A. Kovárnová Simulating particle-laden flows: From immersed boundaries towards model order reduction. In Proceedings of Engineering Mechanics’23, Engineering Mechanics 2023, pp. 27-36.
O. Studeník, M. Kotouč Šourek, M. Isoz, P. Kočí, Development of virtual mesh for contact treatment in CFD-DEM simulations of particle-laden flows, 7th International Symposium on Modeling of Exhaust-Gas After-Treatment (MODEGAT VII).
O. Studeník, M. Kotouč Šourek, M. Isoz, , On efficient contact solution for arbitrarily shaped solids in CFD-DEM solver, The 17th OpenFOAM Workshop (OFW17).
O. Studeník, M. Kotouč Šourek, M. Isoz, P. Kočí, Improvements in contact resolution of arbitrarily shaped bodies in CFD-DEM solver, 48th International Conference of SSCHE & Membrane Conference PERMEA 2022.
O. Studeník, M. Kotouč Šourek, M. Isoz, M, Octree-generated virtual mesh for improved contact resolution in CFD-DEM coupling, topical problems of fluid mechanics 2022.

Granty