Společná cesta k digitalizaci českých výrobců

Dne 1. března 2023 se v prostorách laserového centra ELI Beamlines Facility v Dolních Břežanech uskutečnilo odborné setkání s názvem Společná cesta k digitalizaci českých výrobců. Setkání pořádalo vědecko-průmyslové sdružení Brain4Industry (B4I) a Česká manažerské asociace a zúčastnilo se ho více než 60 zástupců firem a institucí. Formou úspěšných příběhů z praxe byla představena vylepšení a úspory ve výrobě využívající nové technologie, jako je digitalizace, 3D tisk, topologická optimalizace a lasery, na kterých spolupracovali zástupci konkrétních firem a vědci ze sdružení B4I. Pracovníci Ústavu termomechaniky AV ČR se v konsorciu B4I podílejí na nabídce služeb v oblasti vývoje systémů včasného varování s využitím metod nedestruktivního testování (NDT) a nedestruktivního hodnocení (NDE). Tyto metody se mohou uplatnit například v prediktivní diagnostice údržby strojů.

Více informací: https://www.brain4industry.cz/aktuality/brain4industry-podporuje-ceske-firmy-v-zavadeni-technologii-a-vedeckych-znalosti/